Navigatie overslaan
Roerdomp / Agami - Bence Mate

Riet en Ruimte voor de roerdomp

Het Nederlandse zompige laagland moet ooit een paradijs zijn geweest voor de roerdomp. Nu staat de soort op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Goed beheer is essentieel voor deze bedreigde vogel.

Maatregelen voor de Roerdomp

Om de bescherming van de roerdomp – een soort van het Actieplan Bedreigde Vogels – een impuls te geven heeft Vogelbescherming in samenwerking met OBN (kennisnetwerk Ontwikkeling Beheer en Natuurkwaliteit) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) de brochure Riet en ruimte voor de roerdomp uitgegeven. Hierin wordt uit de doeken gedaan wat de soort nodig heeft en hoe we geschikt rietland kunnen scheppen voor deze intrigerende vogel.

Eerder werkten we samen met Landschap Noord-Holland en bureau Waardenbrug aan zenderonderzoek rondom de roerdompen in het Ilperveld:

Samen met Natuurmonumenten zien we kansen in de Wieden om een stuk verdroogd rietland opnieuw in te richten om daarmee een impuls te geven aan het gebied voor (broedende) roerdompen. In 2016 kregen wij het goede nieuws dat Stichting Zabawas financieel wil bijdragen aan dit project. Ook Natuurmonumenten neemt een deel van de kosten voor haar rekening. Het resterende bedrag komt uit de donaties van leden van Vogelbescherming. Het project staat in de planning om in 2017 te worden uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over succesvolle maatregelen voor de roerdomp?

Meimaand Kijkermaand

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Meimaand Kijkermaand krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen

Gratis posters bedreigde vogels

Twee posters met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk. Je krijgt een poster met bedreigde Nederlandse broedvogels én een met de doortrekkers en wintergasten die ons land aandoen.

Vraag gratis pdf aan!