Navigatie overslaan
Zwarte stern / Agami - Menno van Duijn

Nestvlotjes voor zwarte stern

Bijna alle zwarte sterns in Nederland broeden op kunstmatige nestvlotjes. Er zijn verschillende typen in omloop. De kwaliteit van de vlotjes is belangrijk voor een goed broedsucces. En met drijvende schermen is het gevaar van predatoren mogelijk af te wenden.
Zwarte stern vlotje Voorbeeld van een ideaal vlotje. Mooi begroeid en laag in het water. Zwarte stern vlotje
Zwarte stern vlotje Voorbeeld van een ongunstige situatie vanwege te hoge vlotjes, vlotjes te dicht bij elkaar en te weinig begroeiing op de vlotjes. Het broedsucces is vrijwel nihil op deze locatie. Zwarte stern vlotje
Zwarte stern vlotje Mooie beschutte ligging en makkelijke opstap voor jongen. De sterns hebben zelf nestmateriaal op het vlotje getrokken. Zwarte stern vlotje

Meer weten?

Meer weten over hoe je precies een vlotje neerlegt voor de zwarte stern? Download Vlotjes voor zwarte stern (tips en maatregelen, pdf).