Navigatie overslaan
Purperreiger / Jelle de Jong Alle berichten

De Wieden wemelt weer van vogels

Geplaatst op 21 juni 2018

De Wieden en Weerribben vormen samen het grootste laagveenmoeras van Europa. Dit bijzondere gebied is zeer vogelrijk met soorten als roerdomp, purperreiger, zwarte stern en tal van rietvogels waaronder de grote karekiet. Dankzij herstelmaatregelen blijft dat ook zo.

Lars Soerink van Vogelbescherming ging op onderzoek naar de resultaten van een herstelproject dat Vogelbescherming samen met Natuurmonumenten uitvoerde. Voor één van de meest schuwe bewoners van de Wieden moet je wel op het juiste moment komen: de roerdomp laat zich namelijk niet makkelijk zien. Zelfs hóren kan een uitdaging zijn!

Goed beheer om verlanding te voorkomen

Een rietmoeras als de Wieden groeit langzaam dicht als de natuur z’n gang kan gaan. Op zich is daar niets mis mee. Maar er gaat zo wel leefgebied verloren dat bijna nergens anders meer voorkomt.

Als de Wieden zouden dichtgroeien tot een elzenbos, dan kunnen de moerasvogels als purperreiger, roerdomp en zwarte stern er niet meer leven. Dat proces van dichtgroeien heet verlanding. Open water wordt langzaam moeras, en dan land, door de opvolging van plantensoorten die er komen te groeien.

Vogelbescherming vindt het belangrijk om het open rietmoeras in stand te houden, zodat de verschillende typen leefgebied behouden blijven. En daar is goed beheer voor nodig, waarin rekening wordt gehouden met de behoeften van de meest kwetsbare, vaak zeldzame, bewoners. Door rekening te houden met de roerdomp en purperreiger blijft het gebied ook geschikt voor de vele soorten libellen en moerasplanten die er ook leven.

Beschermingsplan Moerasvogels

De maatregelen voor roerdompen in De Wieden zijn onderdeel van de speciale aandacht van Vogelbescherming voor moerasvogels. Nederland is immers een delta, de natte natuurgebieden in ons land zijn van bijzondere internationale waarde. Meer filmpjes over resultaten van het beschermingsplan moerasvogels: Nieuwkoopse Plassen en Polder Demmerik.

Maatregelen voor de roerdomp

Eén van de vogels waar Vogelbescherming al jarenlang extra aandacht voor heeft is de roerdomp, onder meer via het Actieplan Bedreigde Vogels. De inspanningen voor deze soort lonen want de aantallen roerdompen zijn de laatste jaren, door goed beschermingswerk, weer wat toegenomen.