Navigatie overslaan

Bedankt natuur

Grote bonte specht / Jan Jongejan (Fotogalerij)

De enorme variatie aan dieren en planten vormt één groot netwerk. Dat samen noemen we biodiversiteit. De levende natuur, waarin alles met elkaar in verbinding staat. Hoe groter de biodiversiteit in soorten, hoe levendiger en sterker de natuur. Dat geldt niet alleen in het Amazonegebied, maar ook in je achtertuin, het park om de hoek, het boerenland of het bos. Die natuur staat nu helaas onder grote druk, zeker in ons eigen land. Daardoor verdwijnen er allerlei soorten. Vogels als de grutto dreigen hier zelfs uit te sterven. Als we nu niet handelen, zullen door menselijk toedoen wereldwijd één miljoen soorten in de komende jaren uitsterven.

 

Koop zuivel voor vogels

Liefde voor vogels vraagt ook om bewuster kiezen. Bijvoorbeeld, voor zuivel die rekening houdt met onze boerenlandvogels. Om u daarbij te helpen, heeft Vogelbescherming verschillende melk- en kaasproducten met elkaar vergeleken. Het aantal kieviten geeft aan hoezeer de boer rekening houdt met grutto, kievit of boerenzwaluw. Zij passen hun maaibeleid aan en zorgen voor een heerlijke kruiden- en insectenrijke grasmat. Dat is niet alleen goed voor hun koeien, maar ook voor de boerenlandvogels.