Navigatie overslaan
Oeverzwaluw / Jelle de Jong Alle berichten

Vogelvallei onder de rook van Rotterdam

Geplaatst op 31 oktober 2017

Onder de rook van Rotterdam heeft het Havenbedrijf Rotterdam met advies van o.a. Vogelbescherming een vogelvallei laten aanleggen. Soorten die op kale stukjes land broeden, krijgen er een kans. En u kan op de eerste rij zitten om het allemaal mee te maken!

Onder de rook van Rotterdam, vlakbij de industrie, ligt nu een gebied van 21 hectare speciaal voor vogels. Soorten als kluut, bontbekplevier en visdieven krijgen er hopelijk een nieuw duurzaam leefgebied. Ook is er een oeverzwaluwwand geplaatst. De Rotterdammers – en wie maar wil ­– kunnen ervan genieten zonder de vogels te verstoren via twee kijkschermen. Wilt u ernaartoe, dit is het adres: Malakkastraat 16, 3199 LK Maasvlakte Rotterdam.

Sinds 10 jaar voert Vogelbescherming een programma uit om beter leefbare steden voor vogels en mensen te creëren. Vogels gelden daarbij als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. En mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, maar uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn. Aangezien 95% van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad.

In de afgelopen 10 jaar is er veel bereikt voor vogels in en rond de stad. Tijdens de Stadsvogelconferentie in 2017 presenteerden we een overzicht. In een serie korte webvideo’s lichten we hier mooie voorbeelden nog extra uit. Hierboven staat de editie over de vogelvallei onder de rook van Rotterdam. Eerder ging het over maatregelen voor huiszwaluwen en huismussen.