Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock

Gierzwaluw / Shutterstock

Stroomversnelling

In 2015 ging het project De Stroomversnelling van start in Nederland. Het houdt in dat bouwbedrijven en woningcorporaties de komende jaren ruim 100.000 woningen energieneutraal gaan maken. Er komt een extra ‘schil’ om de woningen, die bestaat uit geïsoleerde gevels en daken. Op deze manier dreigen veel beschermde nestplaatsen van met name huismus en gierzwaluw te verdwijnen.

Vogelbescherming is geen initiatiefnemer of deelnemer aan De Stroomversnelling, maar is er inhoudelijk bij betrokken. Samen met de Zoogdiervereniging (vleermuizen) en gierzwaluw- en huismusbeschermers. Samenwerking tussen natuurbeschermingsorganisaties en bouwbedrijven lijkt niet altijd voor de hand te liggen, maar kan voor de bescherming van dieren binnen de bebouwde kom wel tot resultaat leiden. Dat is ook ons doel bij De Stroomversnelling. Alle woningen krijgen meerdere kunstmatige nestplaatsen voor gierzwaluw en huismus, ook die waar geen vogels zijn aangetroffen.

De eerste pilots van dit project in 2015 en 2016 gaven helaas nog niet de gewenste uitkomsten. De huismus is al gesignaleerd in aangebrachte voorzieningen. Maar bij te veel woningen werden niet standaard nestplaatsen aangebracht, of werd onvoldoende rekening gehouden met het broedseizoen. Vogelbescherming is kritisch en houdt daarom de vinger aan de pols.

Stroomversnelling Heerhugowaard / Stefan Vreugdenhil Project stroomversnelling in Heerhugowaard

Mijn tuin een vogelparadijs

Wordt u ook zo blij van vogels in uw tuin of op uw balkon? Hangt u wel eens een vetbolletje voor ze op? U kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in uw buurt leven en hoe u deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck

Ook ’n vogelvriendelijke tuin?

De Tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming adviseren tegen een klein bedrag (leden krijgen korting) hoe uw tuin vogelvriendelijk kan worden ingericht. Zelfs op het kleinste lapje is er nog van alles mogelijk.

Vind een tuinvogelconsulent in de buurt