Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock

Stroomversnelling

In 2015 ging het project De Stroomversnelling van start in Nederland. Het houdt in dat bouwbedrijven en woningcorporaties ruim 100.000 woningen energieneutraal wilden maken. Het plan was om een extra ‘schil’ om de woningen te maken, die bestaat uit geïsoleerde gevels en daken. Op deze manier dreigen veel beschermde nestplaatsen van met name huismus en gierzwaluw te verdwijnen.

Vogelbescherming is geen initiatiefnemer of deelnemer aan De Stroomversnelling, maar is er inhoudelijk bij betrokken. Samen met de Zoogdiervereniging (vleermuizen) en gierzwaluw- en huismusbeschermers. Samenwerking tussen natuurbeschermingsorganisaties en bouwbedrijven lijkt niet altijd voor de hand te liggen, maar kan voor de bescherming van dieren binnen de bebouwde kom wel tot resultaat leiden. Dat is ook ons doel bij De Stroomversnelling. Alle woningen moesten meerdere kunstmatige nestplaatsen krijgen voor gierzwaluw en huismus, ook die waar geen vogels zijn aangetroffen.

Gedragscode

De eerste pilots van dit project gaven nog niet de gewenste uitkomsten. De huismus is al gesignaleerd in aangebrachte voorzieningen. Maar bij te veel woningen werden niet standaard nestplaatsen aangebracht (dit was wel de kern van het concept, waardoor ook minder onderzoek nodig werd gevonden), of werd onvoldoende rekening gehouden met het broedseizoen. Vogelbescherming was kritisch en hield daarom de vinger aan de pols bij de toepassing van de ‘gedragscode’, het document dat de juridische basis vormde waarop de werkzaamheden binnen de Wet natuurbescherming werden uitgevoerd.

In april 2021 heeft de Raad van State de goedkeuring van deze gedragscode door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vernietigd. Een belangrijk argument was dat de effectiviteit van maatregelen niet kon worden gewaarborgd. Er kan dus geen gebruik meer worden gemaakt van de gedragscode, per project moet nu een aparte ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Op verzoek van De Stroomversnelling denkt Vogelbescherming met andere natuurbeschermers nu mee over een werkwijze die past binnen de geldende wet- en regelgeving. En die daarmee huismus, gierzwaluw en vleermuizen beter beschermt.

Stroomversnelling Heerhugowaard / Stefan Vreugdenhil Project stroomversnelling in Heerhugowaard Stroomversnelling Heerhugowaard / Stefan Vreugdenhil

Mijn tuin een vogelparadijs

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang je wel eens een vetbolletje voor ze op? Je kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven en hoe je deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck

Ook ’n vogelvriendelijke tuin?

De Tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming adviseren tegen een klein bedrag (leden krijgen korting) hoe je tuin vogelvriendelijk kan worden ingericht. Zelfs op het kleinste lapje is er van alles mogelijk.

Vind een tuinvogelconsulent in de buurt