Stroomversnelling

In 2015 ging het project De Stroomversnelling van start in Nederland. Het houdt in dat 111.000 woningen worden gerenoveerd. Alle woningen krijgen meerdere kunstmatige nestplaatsen voor gierzwaluw en huismus, ook die waar geen vogels zijn aangetroffen.

Vogelbescherming is geen deelnemer aan De Stroomversnelling, maar is er inhoudelijk samen met de Zoogdiervereniging bij betrokken. Samenwerking tussen natuurbeschermingsorganisaties en corporaties/bouwbedrijven lijkt niet altijd voor de hand liggend, maar kan voor de bescherming van dieren binnen de bebouwde kom tot resultaat leiden.

De eerste pilots van dit project in 2015 gaven helaas nog niet de gewenste uitkomst. Bij te veel woningen werden niet standaard nestplaatsen aangebracht. Vogelbescherming houdt de vinger aan de pols.

Gerelateerde items