Schadelijke activiteiten

Bij activiteiten die plaatsvinden op locaties waar inheemse vogels en andere beschermde dier- en plantensoorten voorkomen moet te allen tijde rekening worden gehouden met de vereisten uit de Wet natuurbescherming. Deze vereisten zijn van toepassing op alle activiteiten die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor inheemse vogels en andere beschermde natuurwaarden.

Binnenkort kunt u hier informatie vinden over de regulering van de volgende activiteiten:

 • Bouwwerkzaamheden
 • Evenementen
 • Jacht en schadebestrijding
 • Kappen, snoeien en maaien
 • Landbouw
 • Luchtvaart
 • Militaire activiteiten
 • Recreatie
 • Roofvogelvervolging
 • Visserij
 • Windmolens

Gerelateerde items