Schadelijke activiteiten

Bij activiteiten die plaatsvinden op locaties waar inheemse vogels en andere beschermde dier- en plantensoorten voorkomen moet te allen tijde rekening worden gehouden met de vereisten uit de Flora- en faunawet en bij beschermde natuurgebieden ook de Natuurbeschermingswet 1998. Die wetten zullen naar verwachting op 1 januari 2017 worden vervangen door de Wet natuurbescherming.

U kunt tot 1 januari 2017 informatie vinden op www.vogelsendewet.nl over de huidige regulering van de volgende activiteiten:

  • Jacht en schadebestrijding: regels over het verjagen en bejagen van vogels in zowel beschermde als niet beschermde gebieden.
  • Kappen en snoeien: regels over de bescherming van nesten in bomen wanneer gepland is om deze te snoeien of kappen.
  • Verstoring: regels over de verstoring van vogels in zowel beschermde als niet beschermde gebieden.
  • (Bouw)werkzaamheden: regels omtrent (bouw)werkzaamheden ter bescherming van vogels en hun leefgebieden.
  • Landelijk gebied: regels over de bescherming van vogels in agrarische gebieden.
  • Houden en prepareren: regels over het houden en prepareren van beschermde vogels.

 

Gerelateerde items