Navigatie overslaan
Geelgors / Birdphoto Alle berichten

Winterveldjes voor akkervogels

Geplaatst op 9 april 2019

Op akkers vinden vogels resten van graan en zaden van planten waarmee ze de winter doorkomen. Het zijn akkers met gewassen die daar speciaal voor vogels zijn aangelegd. Duizenden vogels vinden hier het voedsel dat elders schaars is geworden.

Video in nieuw venster openen

Door de intensivering van de landbouw hebben akkervogels het moeilijk. Verschillende soorten zijn sterk achteruit gegaan. Vogelbescherming zet zich in voor akkervogels door te adviseren over ander landgebruik en met voorbeeldprojecten zoals Partridge

Het natuurgerichte akkerbeheer op de Kraijelheide bestaat in hoofdzaak uit extensieve graanteelt. Graan wordt niet geoogst, maar blijft in de winter ‘overstaan’ om te dienen als wintervoedsel voor zaadeters. Ondanks het bescheiden oppervlak van 8 hectare, suggereren de getelde aantallen tijdens de monitoring van het gebied, dat de akkers van grote betekenis zijn voor forse aantallen vogels, zeker tijdens strenge winters. Daarbij gaat het niet alleen om zaadetende zangvogels als de geelgors, maar ook om muizen etende roofvogels als blauwe kiekendief, torenvalk en uilen.

Zelf de vogelakkers bezoeken?

De Kraijelheide ligt ten westen van Venlo en Blerick en is formeel een militair oefenterrein, maar wordt zelden als zodanig gebruikt. Een wandelroute staat beschreven op de website www.liefdevoorlimburg.nl. Zoek op Kraijelheideroute Boekend.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer