Navigatie overslaan
Alle berichten

Wetenschappers EU slaan alarm

Geplaatst op 14 april 2015

Het is al langer bekend dat neonicotinoïden, een veel gebruikte groep landbouwgif, ernstige schade toebrengen. De relatie met de achteruitgang van vogels is in een eerder onderzoek door de Radboud Universiteit aangetoond. Nu trekt ook EASAC, de Academies van Wetenschappen in de lidstaten van de EU aan de bel en waarschuwt de Europese Commissie. EASAC stelt dat de huidige toelatingseisen en het gebruik van neonicotinoïden haaks staat op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Commissie. Voor Vogelbescherming Nederland is dit wederom een bevestiging dat de toelatingsprocedure en het gebruik van insecticiden en andere bestrijdingsmiddelen in de landbouw drastisch aan herziening toe is.

De Academies van Wetenschappen in de lidstaten van de EU concluderen in een gezamenlijk rapport aan de Europese Commissie dat er snel toenemend wetenschappelijk bewijs is dat neonicotinoïden belangrijke negatieve effecten hebben op de natuur. Ze bestudeerden daarvoor meer dan honderd recente publicaties. De wetenschappers concluderen dat zelfs zeer lage concentraties van neonicotinoïden belangrijke effecten kunnen hebben, wanneer deze gedurende langere periodes in het milieu aanwezig zijn. Het gaat dat met name om soorten als bijen, kevers, vliegen en hommels. Ook vogelsoorten die leven in gebieden waar veel neonicotinoïden worden gebruikt gaan harder in aantal achteruit. Het gaat dan om vogelsoorten als ringmus, spreeuw en boerenzwaluw.

Schot hagel op een mug

Vogelbescherming Nederland roept opnieuw op dat voor toelating van gewasbestrijdingsmiddelen onderzoek naar langere termijn gevolgen wordt meegenomen. Directeur Fred Wouters: “Dit is heel erg slecht, slechter dan aangenomen. In het geval van neonicotinoïde wordt er met een schot hagel op een mug gejaagd. De mug wordt vast geraakt, maar je vernietigd ook alles in de omgeving. Ook vele nuttige insecten als bestuivers en natuurlijke predatoren.”

Beter, minder en alleen bij één op één relatie

Vogelbescherming daagt de industrie uit om op zoek te gaan naar betere alternatieven. Daarnaast moet er ruimte zijn voor natuurlijke plaagbestrijding. Fred Wouters: “Betere middelen, minder gebruik en alleen bij een één op één relatie met de schade.”

Zie ook: