Navigatie overslaan
Alle berichten

Brief aan staatssecretaris Dijksma over onmiddellijk verbod imidacloprid

Geplaatst op 17 juli 2014

Vogelbescherming Nederland heeft samen met tien andere natuurorganisaties (Natuurmonumenten, WNF, Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Vlinderstichting, Bijenstichting, Soortenbescherming Nederland, KNNV en BD-imkers) een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma met daarin de oproep per direct een verbod in te stellen op de verkoop van het landbouwgif imidacloprid.

Slecht voor insecten etende vogels

Het insecticide imidacloprid kwam vorige week in het nieuws, toen uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon bleek dat er een correlatie is tussen de aanwezigheid van dit middel in het oppervlaktewater en de achteruitgang van vogels. Het gaat dan om algemeen voorkomende insectenetende vogels als de spreeuw en boerenzwaluw. Maar ook vogels van het boerenland die het al moeilijk hebben, zoals veldleeuwerik en ringmus, gaan in gebieden waar dit middel in het oppervlaktewater aanwezig is nóg harder achteruit. 

Onmiddellijk verbod

Het insecticide imidacloprid behoort tot groep van de neonicotinoïden. In de brief aan Dijksma roepen de tien partijen op om naast een onmiddellijk verbod deze groep van insecticiden opnieuw te beoordelen en om daarnaast een langdurige monitoringsprogramma op te zetten zodat mogelijke schadelijke effecten van landbouwgif eerder aan het licht komen.

Staatssecretaris Dijksma heeft in Europees verband al laten weten aan het College van Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd te hebben om te reageren op het onderzoek. Die reactie komt naar verwachting in augustus. De tien natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, zullen zich er voor hard maken dat dit onderwerp op de politieke agenda komt en blijft.