Navigatie overslaan
Boerenzwaluw / Sacha (Vogelweb) Alle berichten

Goed nieuws voor de vogels: bestrijdingsmiddel imidacloprid tijdelijk verboden

Geplaatst op 8 juli 2016

Goed nieuws voor de vogels en bijen. Het gebruik van het bestrijdingsmiddel imidacloprid voor de glastuinbouw is tijdelijk verboden. Vogelbescherming pleit al jaren voor een verbod op neonicotinoïde, de groep middelen waartoe imidacloprid behoord. Een belangrijke eerste stap is nu gezet.

Bestrijdingsmiddelen met imidacloprid zijn zeer schadelijk voor bijen, zweefvliegen en vlinders. Zonder deze insecten vindt er geen bestuiving plaats, wat onze voedselproductie in de problemen brengt. Ook vogels lijden onder het gebruik van deze middelen. Direct door vergiftiging, maar ook indirect doordat er minder voedsel in de vorm van insecten aanwezig is.

Belangrijke eerste stap

Telers mogen nu alleen nog imidacloprid gebruiken als ze speciale zuiveringsinstallaties hebben. In de praktijk zijn die installaties er nog niet en is het gebruik van het middel dus voorlopig verboden in de glastuinbouw. Een belangrijke eerste stap, maar nog niet voldoende. Imidacloprid blijft toegestaan buiten de glastuinbouw en ook andere schadelijke bestrijdingsmiddelen blijven voorlopig toegestaan.

Verbod op neonicotionïde

Vogelbescherming pleit ervoor dat alle neonicotinoïde zo snel mogelijk worden verboden, ook voor particulier gebruik, tot kan worden aangetoond dat ze geen schade aanbrengen aan vogels en het milieu. Daarnaast wil Vogelbescherming dat de toelatingseisen voor bestrijdingsmiddelen worden aangescherpt en dat er een langjarige monitoring wordt opgezet om de schadelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen op lange termijn in kaart te brengen.