Navigatie overslaan
Tureluur / Jan Lok Alle berichten

Weidevogels in Amstelland krijgen een eigen boulevard

Geplaatst op 18 september 2018

De weidevogels in Amstelland krijgen een eigen Rijke Weidevogelboulevard. Op de weilanden van ongeveer 10 samenwerkende boeren hebben vandaag vrijwilligers van werkgroep weidevogels van IVN Amstelveen samen met schoolkinderen uit Amstelveen een kruiden en bloemenstrook ingezaaid van 2 meter breed en circa 4 kilometer lang. Als de strook straks in de lente in bloei staat kunnen de jonge weidevogels hier ongestoord rondscharrelen en insecten kunnen er voedsel vinden in de vorm van nectar.
Logo Elke Meter Telt Logo Elke Meter Telt

Bovenkerkerpolder

10 km onder Amsterdam ligt een prachtige polder vol met bloemen, kruiden, insecten en weidevogels: de Bovenkerkerpolder in Amstelland. Dankzij de giften van donateurs van Vogelbescherming voor de campagne Red de Rijke Weide – Elke meter telt, kunnen ANV de Amstel, gemeente Amstelveen en Vogelbescherming Nederland er nu een weidevogelboulevard aanleggen, zodat het voor de grutto’s, tureluurs en kievieten nog beter toeven is in het Amstelland. Door medewerking van Waternet wordt ook de Molenkade ingezaaid, die grenst aan de Rijke Weidevogelboulevard.

Amstelland / Mark Kuiper Inzaaien weidevogelboulevard / Mark Kuiper Amstelland / Mark Kuiper

Voedsel voor weidevogelkuikens

Celine Roodhart, projectleider Amstelland van Vogelbescherming Nederland: “De Rijke Weideboulevard is een strook met kruiden en bloemen van zo’n 2 meter breed en circa 4 kilometer lang (niet aaneengesloten). Op de bloemen en kruiden komen insecten af, voedsel voor de weidevogelkuikens. Het zal niet meteen een bloemenzee zijn, er zijn verschillende soorten zaden gebruikt waarvan sommige pas na een jaar kiemen; geduldig zijn hoort bij het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Maar als het over een paar jaar in bloei staat is het natuurlijk prachtig om te zien, al die echte koekoeksbloemen, kattenstaarten, boterbloemen, duizendblad en kattestaart langs het fietspad!”

Als het over een paar jaar in bloei staat is het natuurlijk prachtig om te zien, al die echte koekoeksbloemen, kattenstaarten, boterbloemen, duizendblad en kattestaart langs het fietspad!

De weidevogels in ons land gaan al jaren in aantal achteruit, zo is de grutto in 30 jaar tijd met 60% afgenomen. Maar in Amstelland laten boeren en beschermers zien dat je samen het tij kan keren. Het Amstelland is een van de weinige gebieden in Nederland waar de weidevogel-aantallen nog stabiel zijn, door goed en zorgvuldig beheer van boeren en terreinbeheerders in deze polders van het Amstelland.

Amstelland Natuurzuivel

Dit inzaaiproject is onderdeel van het initiatief Amstelland Natuurzuivel; een coöperatie boeren uit het Amstelland die de handen ineen hebben geslagen om zuivel te produceren en dit te bottelen tot lokale zuivelproducten in Ouderkerk aan de Amstel en dit aan de man te brengen in de stad Amsterdam. Provincie Noord-Holland, Gemeente Amstelveen, Amstelveenfonds, gemeente Ouder Amstel, Beschermers Amstelland, ANV de Amstel en Vogelbescherming Nederland ondersteunen de aanleg van de Rijke Weidevogelboulevard financieel.

 

Magazine Slimme vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en boerenlandvogels. In dit eenmalige magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Vraag pdf magazine aan

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer