Navigatie overslaan
Waterral / Birdphoto Alle berichten

We moeten het water vasthouden

Geplaatst op 28 juni 2021

Wordt het weer zo’n hete droge zomer? Voetzolen die op de tegels in de tuin verbranden? Zorgelijke weermannen en -vrouwen die het records laten regenen? Het zal nog moeten blijken, maar één ding is zeker: de records van de afgelopen jaren zullen de komende jaren geëvenaard, zo niet verbroken worden. 

De gevolgen van de klimaatcrisis zoals droogte, hitte, maar ook de toename van zogeheten clusterbuien en andere weersextremen, nopen ons tot een radicale breuk met het traditionele watermanagement. We moeten het water langer vasthouden: met natuurlijke klimaatbuffers, zoals nieuwe moerassen, slingerende beken, bossen waar het water langer blijft staan, hogere waterpeilen en minder beregening door de landbouw. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap; vliegen die ook nog eens goed zijn voor vogels en natuur. Met hogere waterpeilen passen we ons niet alleen aan klimaatverandering aan, maar dragen we zelfs bij aan het tegengaan ervan.

Onlanden / Shutterstock Onlanden / Shutterstock

Nieuwe moerassen

In onder andere veenweidegebieden wordt zo de CO2-uitstoot verlaagd én het is goed voor weidevogels. Natte bossen en slingerende beken houden water langer beschikbaar voor natuur en landbouw en vormen een eldorado voor vogels. In zulke bossen is het wachten op de zwarte ooievaar. Nieuwe moerassen voorkomen ernstige wateroverlast zoals nu bijvoorbeeld De Onlanden in Noord-Drenthe al doen. Dit prachtige gebied met spectaculaire moerasvogels voorkomt dat het Groninger Museum bij wateroverlast vol loopt. Langer vasthouden van zoet water kan ook nog eens bijdragen aan het verminderen van verzilting. De tientallen projecten die tot nu toe al zijn gerealiseerd, zoals langs de rivieren, De Onlanden en vele herstelde beken laten zien dat het werkt.

Egel / Pixabay Egel / Pixabay

Tegels eruit, egel-hutjes erin

De hoogste temperaturen vind je in de stad. Urban heating of hitte-eilanden zijn mooie namen voor dit fenomeen. Ook in de stad kunnen we veel doen om die hitte dragelijker te maken en tegelijkertijd de vogels en andere dieren te helpen. Het begint natuurlijk met voldoende bomen en struiken in de wijken als een groen zonnescherm. Spechten en boomkruipers zullen er blij mee zijn. Daarnaast moeten we het hemelwater niet meer als een gek afvoeren via riolen die bij tijd en wijle ook nog eens overstromen, maar het water ook in de stad langer vasthouden. Geen volledig dicht geplaveide straten, maar meer openbaar groen en natuurlijke overlopen. Daken, plat en schuin, kunnen vergroend worden. Op daken in de stad kan heel wat voor insecten en vogels bereikt worden, ook of juist tussen de zonnepanelen. Tot slot of om mee te beginnen: de tuin. Brandt u uw voetzolen nog aan de zomers hete tegels in de tuin? Eruit die tegels! Bouw er achter in de tuin een hutje voor de egels van.

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer

Gerelateerde items