Navigatie overslaan
Koeien / Fred van Diem Alle berichten

Tijd voor een radicaal andere landbouw

Geplaatst op 8 augustus 2019

Wereldwijd moet de productie en consumptie van voedsel radicaal anders. Dat blijkt uit het zojuist verschenen rapport van het IPCC, het VN-Klimaatbureau. Vogelbescherming onderschrijft de conclusies van het rapport. Een aantal maatregelen is nu helemaal onvermijdelijk geworden in Nederland. Niet alleen voor het klimaat, ook voor natuur en vogels.

Het rapport van het IPCC maakt het volstrekt duidelijk. Intensieve landbouw en bosbouw zijn verantwoordelijk voor maar liefst een kwart van de wereldwijde broeikasgassen. Ontbossing en verdwijnen van veengebieden dragen in hoge mate bij aan de broeikasgassen. De veehouderij zorgt voor een onevenwichtig groot gebruik van landbouwgrond. Vermindering van vleesconsumptie kan leiden tot een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Dit belangrijke VN-rapport moet een aanmoediging zijn om de transitie van de landbouw te versnellen. En vooral te verbinden met het herstel van de natuur, voorbeelden op kleine schaal tonen aan dat dat kan. Het verlies aan biodiversiteit heeft veelal precies dezelfde oorzaak: intensieve landbouw en ontbossing. Nederland zou met al z’n kennis van de landbouw een hoofdrol moeten spelen in de transitie van de landbouw.

Waterpeil omhoog

Ook al zijn we een relatief klein land, wij dragen met onze wereldwijd meest intensieve landbouw een belangrijke verantwoordelijkheid. Het is onvermijdelijk dat de veestapel omlaag moet. Dat schept tegelijkertijd ruimte voor meer natuur en vogels in het boerenland.

Een tweede maatregel – die snel genomen kan worden – is het waterpeil verhogen in veenweidegebieden. Dat gaat de uitstoot van broeikasgas tegen en is tegelijkertijd goed voor weidevogels.

Het zijn slechts twee voorbeelden van de vele dingen die we kunnen doen, maar ook dit rapport laat weer zien dat de tijd tikt. Voor klimaat én voor vogels is een andere vernieuwde landbouw noodzakelijk.