Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelvriendelijk beheer op golfterreinen

Geplaatst op 10 juni 2015

Samen met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) wil Vogelbescherming Nederland de golfterreinen in Nederland zo vogelvriendelijk mogelijk maken. Daarvoor zijn we gezamenlijk het programma Committed to Birds gestart en is het handboek ‘Vogels en Golfbanen’ uitgebracht. Het boek is een leidraad voor golfbanen hoe ze hun terrein vogelvriendelijker kunnen inrichten. Wie bedenkt dat de ruim tweehonderd golfterreinen in Nederland samen een oppervlakte van vier keer de Oostvaardersplassen hebben, weet dat dit mooie kansen biedt voor vogelsoorten die het moeilijk hebben.

Golfterreinen zijn een stuk groter dan alleen de ‘fairways’ met een strakke grasmat. Vaak meer dan zestig procent van een golfterrein bestaat uit gevarieerde natuur. Beheerders kunnen op dat deel van het golfterrein veel doen de om de natuurwaarden te verhogen. Daarmee kunnen de golfterreinen niet alleen waardevolle verbindingen vormen tussen natuurgebieden, maar worden de terreinen ook aantrekkelijk leefgebied voor vogels die het moeilijk hebben in Nederland, zoals nachtegalen, spreeuwen of leeuweriken, of trekken ze zeldzamere soorten aan als tapuiten of nachtzwaluwen.

Golfers zijn enthousiast

Veel golfers en golfclubs springen enthousiast in op de samenwerking. Met het thema ‘Golfers love birdies’ worden golfers benaderd door middel van publieksacties waarbij een link wordt gelegd tussen golf en vogels. Het enthousiasme is logisch, want veel golfers zijn graag in de natuur en golf en natuur zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. De circa 10.000 hectare aan golfbanen in ons land vormen een groot groen landschap, waar veel vogels te zien zijn. Een witte kwikstaart op de green is heel gewoon, net als een sperwer die boven de hoofden van de golfers vliegt of een specht die op een holle boom roffelt. Maar ook zeldzamere soorten als bijvoorbeeld steenuil, gekraagde roodstaart, ijsvogel, bonte vliegenvanger en geelgors zijn er te zien.

Handboek voor terreinbeheerders

Met het handboek ‘Vogels en Golfbanen’ richten we ons op golfbaanbeheerders en clubs met als doel de bewustwording en het belang van natuur en vogels op de baan te vergroten, waardoor er een duurzame vogelhabitat ontwikkeld kan worden. In het handboek is samen met de NGF op zeven golfbanen, in vijf verschillende landschapstypen, gekeken naar welke soorten er op hun baan kunnen voorkomen en welk beheer ze voor die soort kunnen toepassen. Met heel concrete adviezen die golfbanen op hun eigen terrein kunnen gebruiken. En wie weet duiken er dan in de toekomst zeldzame vogelsoorten als tapuit, nachtzwaluw, velduil of zomertortel op.

Het handboek ‘Vogels en Golfbanen’ is te verkrijgen via de NGF of hier online te lezen: Bekijk de webversie van Vogels en Golfbanen.