Navigatie overslaan
Mensen West Afrika / Lars Soerink Alle berichten

Vogels beschermen in West-Afrika

Geplaatst op 20 november 2018

Op de kwelders van Schiermonnikoog broeden lepelaars. Een jonge lepelaar heeft het daar goed, de basis voor een lang leven is gelegd. Net als haar ouders, zal ook dit jong de vleugels uitslaan op weg naar West-Afrika. Lepelaars zijn immers trekvogels. Maar lukt het om daar aan te komen? En als ze daar is, wordt dat dan leven, of overleven? Vogelbescherming werkt, met de steun van onze leden en geldschieters, samen met partners in West-Afrika aan de bescherming van de belangrijkste vogelgebieden. Om zo te zorgen voor een parelsnoer van goed beschermde leefgebieden.

Kijk mee met de lepelaars in West-Afrika

Lars Soerink van Vogelbescherming neemt u mee naar de overwinteringsgebieden van de lepelaars. Hij legt uit wat er daar gebeurt én hoe u kunt helpen.

Veilige kustgebieden voor trekvogels

Eenmaal aangekomen in het verre Afrika strijken ze neer in deze voedselrijke gebieden om te overwinteren. Vaak moeten ze deze plekken én het voedsel delen met de lokale bevolking. Helpt u ook mee? Uw gift biedt lepelaar en grutto veiligheid en voedsel.

Ja, ik help de trekvogels

Video in nieuw venster openen

Video in nieuw venster openen

Een parelsnoer van beschermde gebieden

"Trekvogels bescherm je niet door één groot project over de halve wereld uit te storten. Zulke grote projecten zijn té complex en worden dan stroperig om te organiseren. Veel beter werkt een parelsnoer van concrete, behapbare projecten. Op elke plek uitgevoerd door de mensen die het daar het beste kunnen. Zo werkt BirdLife: langs de hele route van onze lepelaar zijn organisaties zoals Vogelbescherming actief. We zijn verenigd in BirdLife International. En via BirdLife stemmen we af wie wat doet, zodat je, als je alles optelt, de reis van de lepelaar voor de toekomst helpt behouden," aldus Lars Soerink, medewerker van Vogelbescherming.

En behalve voor lepelaars, ook voor purperreigers, dwergsterns, al die andere trekvogels. Dat is onze droom: een netwerk van goed beschermde gebieden, waar mensen zich inzetten voor behoud van de kwaliteiten van het landschap. Waar vogels, maar ook mensen, kunnen leven en niet slechts overleven.

Vogelbescherming werkt hard om broedvogels in Nederland te beschermen. Veel van hen zijn trekvogels die hulp nodig hebben niet alleen in Nederland maar langs hun hele trekroute. Cruciale overwinteringsgebieden dreigen verloren te gaan in Mauritanië, Senegal en Guinea Bissau. Drie voorbeelden zijn:

Visvangst West-Afrika / Lars Soerink Visvangst West-Afrika / Lars Soerink

Aftout lagune, Mauritanië

Door slecht waterbeheer is de Aftout lagune bedreigd geraakt. Het leefgebied van vogels wordt steeds kleiner. Ook de mensen die rond het gebied leven zijn er niet op vooruit gegaan. Dat kan beter: verstandig watermanagement kan de visrijkdom van het gebied, voor vogels en mensen, enorm helpen verbeteren.

Rijstveld West Afrika / Lars Soerink Rijstveld West Afrika / Lars Soerink

Tocc-Tocc, Senegal

Er zijn conflicten tussen boeren die rijst telen en de vogels die vroeger vanuit Europa komen en de rijst eten. Kan dat samengaan op een manier die voor mensen werkt, maar ook voor de vogels? Door rijstvelden dichter bij de dorpen in te richten, is het makkelijker om de vogels uit de rijstpercelen te houden.

Flamingo West-Afrika / Lars Soerink Flamingo West-Afrika / Lars Soerink

Rio Mansoa, Guinea Bissau

Dit gebied is van levensbelang voor flamingo’s en lepelaars. Door de aanleg van kleine, regelbare stuwtjes kan het water in Rio Mansoa veel beter worden geregeld. Dat is nodig om de verbouw van voedsel te optimaliseren om de bevolking te kunnen voeden én om de waterstanden in het natuurreservaat te kunnen beheren. Nu is het waterniveau teveel afhankelijk van de grillen van het weer.

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer

Steun trekvogels

Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Help je mee aan grenzeloze bescherming?

Ja, ik help de trekvogels