Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelrijkdom in het Leijpark

Geplaatst op 8 januari 2016

Veertig jaar vogelonderzoek is vervat in het nieuwe boek van bioloog Henk Moller Pillot. Hij richtte al die tijd zijn vergrootglas op het Tilburgse Leijpark. Daar aan de zuidrand van de stad kon geen enkele vogelsoort aan zijn aandacht ontsnappen. Vogeltellers uit heel Nederland kunnen veel plezier aan dit boek beleven.

Een half leven tellen

Het boek ‘De vogels van het Leijpark’ is het resultaat van een half leven tellen in het Leijpark in Tilburg. Het lijkt alsof geen enkele aan de aandacht van de bevlogen bioloog Henk Moller Pillot is ontsnapt. Persoonlijke anekdotes, de ontwikkelingen van het Leijpark en een uitgebreide analyse van de ruim 140 waargenomen soorten, het is allemaal opgenomen in dit nieuwe boek.

Het Leijpark

De vele foto’s van het Leijpark geven een goede indruk van het telgebied, zelfs als je er nog nooit geweest bent. Het park biedt afwisseling tussen bosstroken en open landschap, in de vorm van gazons en weilanden. Water domineert niet, maar het riviertje de Leij, twee vijvers en drie poelen zorgen voor variatie. Bij de uitgebreide omschrijving van het Leijpark ligt het accent op de betekenis voor vogels van de verschillende landschapselementen in het park, bijvoorbeeld de ijsvogel die boven de poelen visjes probeert te vangen en de kleine karekiet die een broedplek vindt in het riet.

Veranderingen

In 40 jaar is er veel veranderd in de vogelwereld, dit wordt geïllustreerd aan de hand van 140 soorten die worden besproken in het boek. Populatieveranderingen spelen een grote rol in het onderzoek, zo is de (landelijke) afname van de zomertortel duidelijk terug te zien in het Leijpark. Toch is het schokkend om te zien hoe talrijk deze vroeger voorkwam. Voor veel soorten wordt de afname – en in sommige gevallen toename – uitgebreid verklaard. Moller Pillot ondersteunt zijn eigen uitgebreide vogelkennis met literatuur en landelijke trends.

Opbouw

De beschrijvingen van de vele waargenomen soorten zijn opgedeeld in onderdelen. Zo worden van veel waargenomen soorten de herkenning, biotoop, jaarcyclus, aantalsveranderingen en oorzaken besproken. Veel gegevens zijn opgenomen in duidelijke tabellen en grafieken; beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. De ontwikkeling van een soort is in een oogopslag duidelijk. Maar de schrijver schotelt ons niet alleen droge vogelcijfers voor; in het boek komen ook de nodige anekdotes voor, bijvoorbeeld over de vogeltjesvangers of de zogenaamde kraaienvergaderingen – kraaien uit de buurt verzamelen zich massaal in het park – die regelmatig in het Leijpark plaatsvinden.

Van het Leijpark naar Nederland

De titel doet vermoeden dat het boek alleen over het Leijpark gaat. Moller Pillot slaagt erin plaatselijke trends te vertalen naar een landelijk, en soms zelfs internationaal, beeld. De ban van pesticiden heeft bijvoorbeeld direct invloed gehad op het voorkomen van aantallen roofvogels. Wie geïnteresseerd is in veranderingen in de vogelwereld zal zeker plezier beleven aan dit boek, of je nou in Tilburg of in Groningen woont.

Bestellen?

Het boek ‘De vogels van het Leijpark’ is te bestellen via boekhandel Livius de Zevensprong. ISBN/EAN: 978-90-9029405-6