Navigatie overslaan
Kluten en lepelaar / Koos Dansen Alle berichten

Ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta

Geplaatst op 23 juni 2021

Als onderdeel van de internationale vogeltrekroute is de Zuidwestelijke Delta van groot belang voor miljoenen vogels. Het gebied biedt prachtige mogelijkheden om vogels zoals aalscholver, lepelaar en verschillende soorten sterns in hun natuurlijke omgeving te zien. Een nieuwe gratis vogelherkenningskaart helpt u de opvallendste soorten te herkennen en geeft tips voor mooie vogelkijkplekken.

Ieder jaar trekken de vogels tussen hun broed- en leefgebieden in het hoge noorden en hun overwinteringsgebieden in West-Afrika. Vanuit het hoge Noorden en Afrika komen de vogels, op deze route van de Oost-Atlantische flyway, naar de Zuidwestelijke Delta om te broeden, te rusten en om voedsel te zoeken. In de winter verblijven er minimaal 750.000 watervogels en na de broedtijd lopen de aantallen op tot meer dan 1 miljoen vogels. Daarmee is de Zuidwestelijke Delta een cruciaal wetland op de trekroute.

Bontbekplevier / Jelle de Jong Bontbekplevier / Jelle de Jong

Diversiteit

De Zuidwestelijke Delta onderscheidt zich van andere kustwetlands door de enorme diversiteit aan biotopen, met estuaria, zeearmen, zoete meren, zoute voordelta en binnendijkse polders. Dankzij die diversiteit komen er veel verschillende soorten vogels voor die zowel van belang zijn voor Nederlandse als internationale populaties. Denk bijvoorbeeld aan soorten als de lepelaar, kluut, grote zilverreiger, bontbekplevier, wulp, grote stern en visdief, maar ook de majestueuze zeearend.

Gratis vogelkaart

Vogels kijken is een leuke bezigheid voor jong en oud. Met de gratis vogelkaart kunt u eenvoudig veel voorkomende en opvallende vogelsoorten in de Zuidwestelijke Delta herkennen. Ga op zoek naar kustvogels bij de Verdronken Zwarte Polder, spot broedende lepelaars vanaf Neeltje Jans en bekijk hoe de buizerd zijn prooi van de vlakte plukt op de Dintelse Gorzen. Beleef de natuur van dichtbij, maar houd rekening met de kwetsbare vogels en verstoor de vogels niet. Want na een zware trektocht hebben de vogels hun rust hard nodig.

De vogelkaart is gratis op te halen bij de bezoekerscentra en andere goed bezochte (toeristische) locaties verspreid over de Zuidwestelijke Delta. De kaart is ook te downloaden.

Samenwerken aan gezonde vogelpopulaties

Sinds het voltooien van de Deltawerken zijn de aantallen vogels sterk achteruit gegaan. Daarom werkt Vogelbescherming samen met de natuurorganisaties van de Coalitie Delta Natuurlijk, Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland aan gezonde vogelpopulaties in de Zuidwestelijke Delta. Dit doen we onder andere met het Europese LIFE-IP-project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen in de Zuidwestelijke Delta’. Vanuit dat project is ook de vogelherkenningskaart mede gefinancierd.

Vogels herkennen

In de webshop van Vogelbescherming vind je alles voor en over vogels. Zoals een vogelgids om ze te herkennen. Bezoek onze winkel in Zeist of onze webshop voor een grote variatie aan de beste vogelgidsen.

Boeken in onze webshop

Vogels kijken: spanning én ontspanning

Buiten zijn en genieten van je omgeving, de schoonheid van vogels en het bijzondere van hun gedrag gecombineerd met onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te ontdekken.

Lees meer