Navigatie overslaan
Vogelhandel / Hans Peeters Alle berichten

VOGELHANDEL, houdt het dan nooit op?

Geplaatst op 5 oktober 2021

De handel in wilde vogels is helaas nog lang geen verleden tijd. Vogelbescherming ageert er in Nederland tegen, collega vogelbeschermingsorganisaties doen dat overal ter wereld. Vooral in Azië is het bar en boos gesteld met het roven van vogels uit bossen. In Indonesië laat een lokale aanpak eerste resultaten zien; mede gefinancierd dankzij een extra bijdrage van leden van Vogelbescherming.
Vogelmarkt / Hans Peeters Vogelmarkt Vogelmarkt / Hans Peeters

Voor de gezelligheid

Nog steeds worden er wilde papegaaien gevangen in Azië, die vervolgens op slinkse wijze via allerlei wegen de wereld over worden gesmokkeld. Ook worden er nog steeds grote neushoornvogels gevangen en vermoord. De snavels en hoorns van de vogels worden vermalen tot een poeder dat zogenaamd een medicinale werking heeft. In landen als China, Hong Kong en Singapore zijn ze er gek op.

Het meest onderschat is misschien wel de vangst van en handel in zangvogels voor de lokale bevolking. Zo worden op Java nog steeds deur voor deur vogels in kooitjes gehouden. Voor de zang en de gezelligheid. Op de Pramuka Vogelmarkt in Jakarta worden dagelijks tot vijfentwintigduizend vogels te koop aangeboden. 95% van deze vogels is in het wild gevangen.

Witbrauwlijstergaai / Hans Peeters Witbrauwlijstergaai Witbrauwlijstergaai / Hans Peeters

Grote geldprijzen

De vangst van zangvogels leidt tot leegroof van de bossen, waar het inmiddels beangstigend stil is. De vogels vinden niet alleen aftrek bij de plaatselijke bevolking, maar ook in Singapore en Aziatische wereldsteden zoals Hanoi en Kuala Lumpur is men gek op de kleurrijke zangvogels. Ze worden voor veel geld verkocht en worden ingezet bij zangwedstrijden, waar grote geldprijzen zijn te winnen.

Video in nieuw venster openen

Schooljeugd

BirdLife International is de naam van de koepelorganisatie waarbij ook Vogelbescherming is aangesloten. Over de hele wereld maken 115 organisaties deel uit van BirdLife. Onlangs bleek tijdens een webinar van BirdLife over vogelhandel dat tegenwoordig ook schooljeugd hierbij een rol speelt.

Jongetjes van 10-12 jaar brengen een vogeltje mee naar school. Op het schoolplein ontmoeten ze elkaar en pochen over de uiterlijke schoonheid, of muzikale kwaliteiten van hun troeteldier.

Deze laatste ontwikkeling is waarschijnlijk een gevolg van Covid-19. Door het uitbreken van de pandemie kwam de nationale vogelhandel tot stilstand. De nietsontziende handelaren verlegde hun markt naar kinderen. Beter een kleine winst dan helemaal geen omzet. Maar stropers en handelaren kunnen niet wachten tot de grote markt, waar jaarlijks ruim 450 miljoen euro in omgaat, weer opengaat.

Bali-spreeuw / Hans Peeters Bali-spreeuwen zijn in het wild allemaal weggevangen. Bali-spreeuw / Hans Peeters

Animatiefilm

Voor BirdLife is het een race tegen de klok om aan deze praktijken een einde te maken. Maar het is nog niet te laat. Mede door de samenwerking met Vogelbescherming en de financiële hulp die onze leden twee jaar geleden boden, werden afgelopen jaar op Java de eerste resultaten geboekt. Om de schooljeugd tot andere gedachten te brengen is een animatiefilmpje ontwikkeld, dat menig jongere en volwassenen diep in het hart raakt. De muzikale video ‘Sabda Alam’, vrij vertaald ‘Roep van de Natuur’ pleit – helemaal toegesneden op de doelgroep – om te stoppen met de vangst van wilde vogels.

Zangvogelwedstrijd Singapore / Hans Peeters Zangvogelwedstrijd Singapore Zangvogelwedstrijd Singapore / Hans Peeters
Straathandel Vietnam / Hans Peeters Straathandel Vietnam Straathandel Vietnam / Hans Peeters

Plaatselijke bevolking

Hoe je het ook wendt of keert, ook vogelvangers en -handelaren zijn geïnteresseerd in vogels en natuur. Deze basis grijpen medewerkers van Vogelbescherming Indonesië aan om in contact met hen te komen. Adi Widyanto van Burung Indonesië is een van hen. “In de regio Alamendah Village op Java hebben we inmiddels een aantal vogelkijk- en biodiversiteitsworkshops georganiseerd onder de plaatselijke bevolking. Ook werden met lokale vogelwerkgroepen en de plaatselijke jeugd vogeltellingen gehouden. Daarbij werden 81 soorten waargenomen, waaronder twee bedreigde en 13 voor Java endemische soorten. Zo laten we de plaatselijke bevolking zien hoe bijzonder hun eigen omgeving is en willen we ze overhalen vogels en natuur te beschermen. Lokaal sluiten mensen zich nu ook bij ons aan.”

Webinar / Hans Peeters Webinar van BirdLife in september 2021. Webinar / Hans Peeters

Toekomst

Adi Widyanto gaat verder: “We willen ons vooral richten op de jeugd, omdat zij in de toekomst het verschil kunnen maken. We hebben nog een lange weg te gaan, maar een belangrijk begin is gemaakt. Als dit in Alamendah aanslaat, kunnen we het ook uitbreiden naar andere plaatsen.”

Burung is ervan overtuigd dat deze lokale aanpak uiteindelijk zal leiden tot een betere bescherming van vogels en natuur en tot het tegengaan van de massale vogelvangsten.

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International