Navigatie overslaan
Vogelhandel / Hans Peeters Alle berichten

Strijd tegen vogelhandel in Indonesië gaat door

Geplaatst op 4 juli 2023

Generaties lang is de illegale zangvogelhandel in Indonesië al een groot probleem. Op Java leven meer vogels in gevangenschap dan in het wild, zo becijferden onderzoekers eerder. Alle reden voor Burung – de Indonesische vogelbescherming – om de noodklok te luiden en op Java de strijd tegen vogelvangers en -handelaren aan te gaan. De campagne van Burung kreeg steun uit Nederland van de leden van Vogelbescherming. Een tussenbalans.

Vogelhandel in Indonesië is een diep geworteld probleem, dat vele generaties teruggaat. Het speelt zich niet alleen op lokaal niveau af, waar gewone mensen het gezellig vinden om een vogel in een kooitje bij hun huis te houden. Dat brengt geluk.

Vogels worden daarnaast ook op grote schaal gevangen en gehouden om mee deel te nemen aan zangwedstrijden, die wekelijks wel ergens gehouden worden. Hier gaan grote geldprijzen in om. Veel gevangen vogels zijn voor de export bestemd en soorten als brilvogels, Javaanse lijstergaaien, dayallijsters, wenkbrauwbuulbuuls maar ook rijstvogels, gaan helaas als zoete broodjes over de toonbank. Op de Pasar Burung Pramuka, vogelmarkt in Jakarta, worden dagelijks 20.000 tot 25.000 vogels te koop aangeboden.

Brilvogels op de vogelmarkt Azië Brilvogels op de vogelmarkt Azië

Vogels kijken in het wild

In z’n strijd tegen de immense vogelhandel, besloot Burung niet om met harde hand op te treden tegen vangers en handelaren. Men koos voor de weg van de geleidelijkheid en begon met het geven van voorlichting aan schooljeugd en bevolking. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarop uitgelegd werd hoe groot het probleem is en hoe belangrijk het is om vogels in bossen en regenwouden te beschermen.

Vertegenwoordigers van Burung namen ook kinderen en volwassenen mee naar buiten om naar vogels te kijken. Deelnemers leerden de vogels kennen en herkennen én van ze te genieten in de vrije natuur. Er werden ook projecten gestart om vogels te monitoren, zodat in de toekomst de voor- of achteruitgang van soorten beter beoordeeld kan worden.

Medewerkers Burung Indonesia / Hans Peeters Medewerkers Burung Indonesia / Hans Peeters

Om tafel met vogelclubs

Ondertussen voeren de vogelbeschermers van Burung gesprekken met bestuursleden van vogelclubs, die de zangwedstrijden organiseren. Gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijkheden om verantwoorde fokprogramma’s voor bepaalde soorten te ontwikkelen. Als dit goed van de grond komt, wordt voorkomen dat vogels uit het wild worden weggevangen.

De afgelopen twee jaren is al heel veel bereikt op het gebied van bewustwording en wordt het draagvlak steeds groter om het houden en vangen van vogels tegen te gaan. Alle reden voor Burung om de komende jaren onverminderd door te gaan met de strijd tegen de vogelhandel.

Zangvogelwedstrijd Singapore / Hans Peeters Zangvogelwedstrijd Singapore / Hans Peeters

Plannen voor de komende jaren

In de tweede fase van het project wil Burung:

  • Bijdragen aan het stoppen van de jacht en de handel in wilde vogels via wetgeving.
  • Vogelhouders stimuleren om niet langer wildvangvogels te kopen.
  • Het draagvlak vergroten bij de bevolking voor het beschermen van biodiversiteit en vogels in het bijzonder.

Om dit te bereiken richt Burung zich voorlopig op drie specifieke geografische gebieden, waar de nood het hoogst is. De komende jaren wil men hier bestaande beschermingsovereenkomsten uitbreiden en meer inzetten op duurzaam landgebruik. De Indonesische vogelbeschermers gaan ook op zoek naar alternatieve inkomsten voor handelaren, zoals ecotoerisme en het organiseren van betaalde vogelexcursies.

Met behulp van nationale vloggers voert men intussen al campagne via sociale media. De samenwerking met vogelclubs en de fokprogramma’s wordt nog verder uitgebreid.

Komende jaren gaat ook de lobby op politiek niveau verder. De inzet blijft het veranderen van wetten en regels, zodat wildvang nog meer wordt voorkomen. Ook wil Burung de samenwerking met handhavers verder uitbreiden.

Door al deze activiteiten hoopt Burung het tij te kunnen keren van de zo diepgewortelde gewoonte vogels te vangen en in kooien te stoppen. De weg is nog heel lang, maar de eerste stappen zijn gezet.

Veel van de genoemde succesvolle activiteiten van Burung Indonesia – BirdLife Partner in Indonesië – konden tot stand komen dankzij de financiële ondersteuning van de leden van Vogelbescherming Nederland.

Meer weten?

In het Jaarverslag van Burung is alle informatie over deze en de andere activiteiten terug te vinden.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid