Navigatie overslaan
Visdief / Jelle de Jong Alle berichten

Vogelbescherming verontwaardigd over baggerstort Westerschelde

Geplaatst op 24 april 2018

Vogelbescherming Nederland is onaangenaam verrast door de baggerstort in de Westerschelde door North Sea Port. De stort vindt plaats vlakbij een belangrijk broedgebied van de visdief, aan de vooravond van het broedseizoen. De gebruikelijke gang van zaken, een openbare procedure met de mogelijkheid voor een zienswijze, is hierbij niet gevolgd. Vogelbescherming overweegt een bezwaar in te dienen bij de Provincie Zeeland, omdat door tekortschietend onderzoek negatieve effecten voor de visdieven niet zijn uit te sluiten.

North Sea Port gaat de komende maanden in vier etappes bagger storten in de Westerschelde, vlakbij bij de kolonie broedende visdieven in Terneuzen. Door de stort zal het water vertroebelen, waardoor het zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt. De stort vindt plaats voor en tijdens het broedseizoen, de periode waarin vogels extra kwetsbaar zijn. De visdief neemt landelijk de laatste jaren in aantal af, ook de kolonie in de Westerschelde vertoont de afgelopen jaren een negatieve trend.

Visdief heeft het moeilijk in de Westerschelde

Ondanks dat de provincie aangeeft dat alle kustbroeders in de Westerschelde, waaronder de visdief, in aantal achteruit gaat heeft ze toch de vergunning afgegeven voor de baggerstort. In eerste instantie bleek er in de onderzoeken helemaal geen rekening te zijn gehouden met de visdievenkolonie bij Terneuzen. Vogelbescherming heeft haar zorgen geuit over het gebrekkige onderzoek naar mogelijke negatieve effecten dat ten grondslag ligt aan de vergunning. Ook heeft Vogelbescherming geadviseerd de stort uit te stellen tot 1 augustus, ná het broedseizoen.

Stort gaat door, zonder eerlijke procedure

De verontwaardiging bij Vogelbescherming is dan ook groot dat de stort toch doorgaat, zonder de gebruikelijke openbare gang van zaken. Vogelbescherming werd pas kort voor de stort formeel geïnformeerd. De gang van zaken slaat een deuk in het vertrouwen van Vogelbescherming, die in gesprek is met North Sea Port over een structurelere samenwerking. Vogelbescherming overweegt een bezwaar bij de provincie in te dienen.

Veilig broeden en voldoende voedsel

Visdieven broeden graag op strandjes met zandig grind of schelpen, vroeger langs de grotere rivieren en de kust volop te vinden. Steeds vaker gebruiken ze ook groendaken als broedplek. Veilig voor roofdieren als ratten, katten en vossen. Om daar succesvol jongen te kunnen grootbrengen, moeten de roofdieren echt wegblijven én moet er voldoende voedsel in de omgeving te vinden zijn. Visdieven moeten constant kleine visjes aanvoeren voor hun jongen. Rond het IJsselmeer heeft de soort zwaar te lijden gehad onder de commerciële vangst van spiering, daardoor was er veel te weinig voedsel beschikbaar. Gelukkig is dat vooralsnog aan banden gelegd.