Navigatie overslaan
Smient / Elwin van der Kolk Alle berichten

Vogelbescherming tegen het afschieten van smienten

Geplaatst op 18 september 2014

De smient is een van de mooiste eendensoorten die ons land rijk is. Vooral in de winter komen ze massaal naar ons land en kunnen we genieten van deze bijzondere fluitende eend met zijn gele voorkop. Helaas gaat het met de smienten al jaren niet goed en nemen de aantallen af. Nu wil de provincie Noord-Holland deze beschermde soort gaan afschieten. Daarom heeft Vogelbescherming officieel bezwaar aangetekend bij de provincie.

Het gaat helaas niet goed met de smienten in Nederland. De laatste 10 winters is sprake van een sterke afname tot ver onder de 200.000 exemplaren. De overheid heeft vastgesteld dat er in Nederland minimaal 258.200 moeten overwinteren voor het behouden van een gezonde populatie (dit wordt de zogeheten ‘Gunstige staat van instandhouding’ genoemd). Daar zitten de smienten in Nederland ruim onder en de aantallen gaan elk jaar verder achteruit. Desondanks wil de provincie Noord-Holland ontheffing verlenen voor afschot van duizenden smienten. Vogelbescherming vindt dit onbegrijpelijk en heeft daarom een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Noord-Holland.

Niet schieten maar genieten

De laatste keer dat de smient onder vuur lag, was ten tijde van staatssecretaris Henk Bleker. Hij wilde de smient doodleuk op de jachtlijst plaatsen. Vogelbescherming Nederland heeft daar toen met succes tegen geprotesteerd en actie gevoerd. Ook dit keer hopen we dat het niet zover komt en dat de provincie Noord-Holland op tijd bij zinnen komt. Jagen op een vogelsoort waar het slecht mee gaat, willen we niet in Nederland. Niet schieten maar genieten! 

 (Illustratie Elwin van der Kolk)