Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock Alle berichten

Vesteda en Vogelbescherming vernieuwen samenwerking

Geplaatst op 16 juni 2022

Vogelbescherming Nederland en woningbelegger en -verhuurder Vesteda vernieuwen hun bestaande samenwerking. Sinds 2018 werken beide organisaties samen om de directe leefomgeving van bewoners én vogels te verbeteren. De ondertekening van de nieuwe overeenkomst vond plaats in House of Bird.

Vesteda en Vogelbescherming delen een missie, waarop de wederzijdse samenwerking is gebaseerd: natuurinclusief bouwen als norm, zodat de natuur wordt versterkt op plekken waar woningen worden gebouwd of gerenoveerd. Het gezamenlijke doel is om zoveel mogelijk groen en voorzieningen voor vogels zoals huismus en gierzwaluw én voor vleermuizen toe te voegen aan de leefomgeving van mensen.

Groene leefomgeving

Met het aanleggen van groene daken, het inbouwen van neststenen en het vergroenen van de omgeving krijgen vogels en andere dieren, zoals vleermuizen, vlinders en bijen, hun leefomgeving in het stedelijk gebied terug.

Vesteda en Vogelbescherming willen met het vernieuwen van de samenwerking andere partijen in de vastgoedbranche inspireren. Ook het vergroten van de bewustwording van huurders is een gezamenlijk doel. Zo ontvangen nieuwe Vesteda-huurders een vogelvriendelijk welkomstpakket en worden Vesteda-huurders uitgenodigd voor een vogelexcursie.

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's