Navigatie overslaan
IJsvogel met vis / Shutterstock Alle berichten
IJsvogel met vis / Shutterstock

Door Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming

Veel vis als gedeeld belang

Geplaatst op 5 juli 2019

Vogels beschermen is een zaak van iedereen. Daarom werkt Vogelbescherming met veel partijen samen. Directeur Fred Wouters interviewt partners van Vogelbescherming. Deze keer: Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland.

Joop, waarin vinden we elkaar volgens jou?

"Ons gedeelde belang is dat er veel vis in het water zit en dat dat zo blijft. Ik zie ook duidelijke parallellen tussen onze verenigingen. We hebben geen eigen gebieden, maar wel veel ecologische kennis, jullie van vogels, wij van het onderwaterleven. We richten ons beiden op verduurzaming van de visserij en op verbetering van leefgebieden, waarbij we iets extra doen voor bijzondere soorten. En onze leden, samen 750.000, genieten, elk op eigen wijze, intens van de natuur en van het buitenleven. Mooi vind ik dat we door onze kennis en onze achterbannen samen sterker staan."

Zien jullie beroepsvissers als tegenstanders?

"Nou nee. Dat vind ik geen nuttige benadering. Ik denk wel dat de beroepsvissers meer aan zelfregulering moeten doen en zo dus transparanter moeten zijn. Dat komt een duurzame visstand ten goede en dat willen zij uiteindelijk ook. Sportvisserij Nederland heeft eigen toezicht in het veld ingericht. Misschien niet altijd leuk die controles, maar we vinden het essentieel.”

“Verder denk ik dat beroepsvissers, zoals op het IJsselmeer, zich meer moeten richten op diversificatie dan op bulk. Minder vis uit het water halen, maar verdienen aan zaken als tochtjes met sportvissers, met ambachtelijk en cultuurhistorisch vissen, waarmee je meer marge haalt."

Sportvissers zetten de vis meestal terug na het vangen, maar overleeft die dat?

"Ja, dat overleven de vissen, zoals ook blijkt uit internationale onderzoeken. Sportvissers moeten de vis wel vakkundig en met respect behandelen. Daarvoor zijn gedragscodes ontwikkeld en die worden gehandhaafd.” 

Aalscholver / Elwin van der Kolk Aalscholver / Elwin van der Kolk

Hoe kijken sportvissers eigenlijk naar vogels?

"Daar genieten ze van. Denk aan roofvogels zoals de zeearend, of ijsvogels. Aalscholvers zien ze over het algemeen liever gaan dan komen. Helemaal als het gaat om kwetsbare visbestanden, of als herstelprogramma’s worden uitgevoerd. Dan zou je ook maatregelen moeten kunnen nemen. In visvijvers kun je overigens goed wat aan deze predatie doen door onder water schuilplekken voor vissen te creëren. Dat scheelt stukken."

Vogelbescherming en Sportvisserij Nederland

Fred Wouters: "Sportvissers houden van een gezonde visstand; daar willen ze zich ook voor inspannen. Een goede visstand is belangrijk voor vogels. Daarom is Sportvisserij Nederland een partner van Vogelbescherming. We werken samen bij grote projecten voor natuurherstel, zoals in het Haringvliet en het IJsselmeergebied. Dan gaat het bijvoorbeeld over de aanleg van natuurlijke oevers waar vissen kunnen schuilen en paaien. Samen zijn we ook de motor achter een succesvolle lobby voor het actieplan rondom duurzame visserij in het IJsselmeer. En verder gaat onze samenwerking zich binnenkort uitstrekken tot het Waddengebied." 

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer