Navigatie overslaan
Huismus / Shutterstock Alle berichten

Vastgoedsector erkent meerwaarde natuurinclusief project

Geplaatst op 4 september 2019

Architecten, bouwers en ontwikkelaars hebben nog een kleine maand de tijd om hun mooiste natuur inclusieve project aan te melden voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Met de Award willen Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en de provincie Noord-Brabant de meest inspirerende natuur inclusieve projecten van Nederland extra in het zonnetje zetten. Steeds meer professionals erkennen de meerwaarde van een natuur inclusieve benadering, zo blijkt.

Natuur binnen de bebouwde kom

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. In de provincie Noord-Brabant is dat besef al doorgedrongen en zijn vooral de vijf grote steden volop bezig met natuur inclusief bouwen en ontwerpen. Jaap van der Linden, beleidsmedewerker Natuur, heeft daar wel een verklaring voor: “Het thema staat al jaren op onze beleidsagenda. Niet voor niets is de provinciale subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden ook opengesteld voor stadsnatuurprojecten. Daarnaast proberen we het via de lijn van de regelgeving te stimuleren.”

Het belang van stedelijke natuur is evident. “Naarmate de steden groter worden, valt steeds meer natuur binnen de bebouwde kom. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er ook in de directe leefomgeving van mensen nog zoveel mogelijk natuur aanwezig is, en niet alleen in natuurgebieden op grote afstand. Dat komt de leefbaarheid ten goede, maar ook de fauna. En die draagt weer bij aan de belevingswaarde van de stad.”

De Award Natuurinclusief Bouwen is volgens Van der Linden een goed instrument om vooral ook de professionals in het vastgoed te laten zien wat er allemaal mogelijk is. “Met name in de gebouwde omgeving kun je heel veel doen om vogels en vleermuizen te helpen. Daarnaast is natuurinclusief bouwen en ontwerpen een goede manier voor bouwers, ontwikkelaars en ontwerpers om zich te onderscheiden van de rest. Het belang daarvan zal in de toekomst alleen maar toenemen. Duurzame ontwikkeling kan niet zonder aandacht voor natuur inclusief bouwen en ontwerpen.”

Heeft u zelf of kent u een bouwproject dat uitblinkt in natuur inclusiviteit? Meld dit aan voor de Award Natuur inclusief Bouwen en Ontwerpen 2019. Dat is nog mogelijk tot en met vrijdag 27 september 2019.

Stad in een park

Onder andere Breda is zich terdege bewust van het belang van groen. Niet alleen het gemeentebestuur, maar zeker ook de Bredanaren zelf. Want juist de bewoners gaven in een consultatieronde over de toekomst van de stad duidelijk te kennen vergroening te zien als dé manier om Breda te onderscheiden van andere gemeenten. Het gemeentebestuur heeft die wens vervolgens onderdeel gemaakt van de stedelijke ambities in ‘Het verhaal van Breda’: de gemeente wil in 2030 de eerste Europese stad in een park te zijn.

Rombout van Eekelen, adviseur Groen en Water, Stad en Land van Breda: “De komende jaren gaat bijna een derde van het stadscentrum op de schop. Dat biedt een uitgelezen kans om te vergroenen.” Dat gebeurt op verschillende schaalniveaus: van klein (de plaatsing van vogeltorens rond het stadskantoor) tot groot (aanleg van een natuurinclusieve stadsrivier in het centrum en de toekomstige ombouw van een voormalige defensieterrein tot stadspark).

Groen spreekt bewoners aan

Betrokken bouwers en ontwikkelaars staan er absoluut voor open om de geplande projecten zo groen mogelijk uit te voeren, merkt Van Eekelen. “Men onderkent inmiddels dat daar een kans ligt. Groen spreekt aspirant-bewoners aan en geldt steeds meer als extra verkoopargument. Ook professionals in de vastgoedsector zien inmiddels de meerwaarde hiervan in.”

Uiteindelijk vaart ook de stedelijke natuur er wel bij. “Dieren in de stad zijn gebaat bij meer groen. Vijf tot tien procent van de dieren in de stad is ook afhankelijk van gebouwen waar ze zich kunnen vestigen. Daar kunnen dit soort projecten echt het verschil maken. Onze verwachting is dat er steeds meer stadsbewoners bij zullen komen. En dat is maar goed ook: een stad in het park kan natuurlijk niet zonder mussen op het terras.”

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist