Navigatie overslaan
Huismus / Beverly Brouwer - Fotogalerij Alle berichten

Uw hulp is nodig! Stop illegale praktijken tegen wilde vogels

Geplaatst op 5 december 2017

Bij het Servicecentrum van Vogelbescherming krijgen we vaak verontrustende meldingen over misstanden rondom vogels. Wat kan ú doen als u daar ook op stuit. Sabrina Reinders van het Servicecentrum geeft haar tips.

Misstanden gemeld bij Vogelbescherming

Maandagmorgen, twee minuten over half negen. Ik neem mijn eerste telefoontje aan. Aan de lijn hoor ik een vrouw in tranen. Ze vertelt mij hoe ze een wild fladderende huismus, zichzelf heeft zien losrukken van een met lijm besmeurd balkon. Haar buren willen geen vogels op het balkon, want dat vinden ze vies.

Dit is maar één van de vele verontrustende telefoontjes, die ik bij het Servicecentrum van Vogelbescherming krijg. Telefoontjes waarin mensen ons melden dat vogels slachtoffer zijn van menselijk handelen; opzettelijk of niet. 

Andere voorbeelden zijn:

  • Met hagel geschoten roofvogels
  • Wilde vogels online verkocht op Marktplaats
  • Een gekapte boom waar een buizerd zijn nest had
Buizerd / Irmo Bos - Fotogalerij Buizerd / Irmo Bos - Fotogalerij

Vogels zijn wettelijk beschermd

Soms is het niet altijd gemakkelijk om met de natuur te leven. Ook vogels zorgen wel eens voor overlast. Daar is vrijwel altijd wat aan te doen op een diervriendelijke manier. En soms zullen we wat overlast moeten accepteren. Bedenk ook: welke overlast geven wij de vogels?

Los daarvan, in het wild levende vogels zijn wettelijk beschermd zoals dat is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Helaas houdt niet iedereen zich aan de wet, of niet iedereen kent de wet. Jammer genoeg zijn de afgelopen jaren ook steeds minder buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) actief, die toezien op het naleven van de wet. De reden: geen geld en te weinig prioriteit.

Wat kunt u doen?

Ziet u misstanden en wetsovertredingen. dan is het belangrijk dat u die meldt. Soms is er directe actie van de politie mogelijk om iets aan een specifiek geval te doen. In andere gevallen is het belangrijk te weten te komen waar en hoe vaak het misgaat. Op basis van die kennis kunnen we betere maatregelen voorstellen. Als er niks wordt gemeld, lijkt alles goed te gaan.

Waar kunt u misstanden melden?

  • Neem contact op met de politie via 0900 – 8844. Meld wat u hebt gezien.
  • Geef uw melding óók door aan het Meldpunt Natuurverstoring. Dit meldpunt is bedoeld om misstanden, zoals o.a. stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap aan te pakken en in kaart te brengen. Hoe meer meldingen er bij Meldpunt Natuurverstoring binnenkomen, des te groter het signaal dat naar de politiek gaat. Het is belangrijk dat er meer geld beschikbaar komt voor handhavers, die toezien op de naleving van de Wet natuurbescherming.
  • Heeft u een melding over illegale handel van wilde vogels? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 088 042 42 42.
  • Ziet u werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het (ver)bouwen van woningen, sloopactiviteiten,  of het kappen van bomen, en u weet dat er beschermde vogels de dupe van gaan worden? Neem dan contact op met de uitvoerder en de gemeente.
  • Vermoedt u mishandeling of verwaarlozing van een parkiet, pagegaai of andere huisdier? Bel dan het meldpunt 144 Red een dier.

Hoe kunt u misstanden melden?

  • Maak waar mogelijk foto’s! Zorg ervoor dat u zo goed mogelijk kunt bewijzen wat u heeft gezien.
  • Als het om ernstige misstanden gaat, is het heel belangrijk om aangifte te doen. ‘Aangifte doen van een strafbaar feit’. Het is nodig om dit ook met zoveel woorden te zeggen, anders kan de politie het laten bij het maken van een aantekening.
Fotograferen / Shutterstock Fotograferen / Shutterstock

Toekomstdroom

Ik zou heel graag leven in een wereld waarin misstanden zoals vastgelijmde mussen níet meer voorkomen! Zover is het helaas nog niet. Maar u kunt een verschil maken! Als iedereen die een misstand ziet in actie komt, dan dragen we samen bij aan verbetering.

Tekst: Sabrina Reinders

Meer informatie?

Komt u er met deze informatie niet uit, neem dan contact op met Vogelbescherming. Ik, of een van mijn collega’s, zullen u dan zo goed mogelijk op weg helpen.
Medewerkers Vogelinformatiecentrum

het Servicecentrum, Vogelbescherming Nederland
0306937700
Neem contact met mij op

Mijn tuin een vogelparadijs

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang je wel eens een vetbolletje voor ze op? Je kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven en hoe je deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck

Mag je bomen snoeien tijdens broedseizoen?

Lees deze en veel meer vragen over vogels en de wet, bijvoorbeeld over jacht en schadebestrijding, vogels in gevangenschap en vogels in het broedseizoen.

Veelgestelde vragen