Navigatie overslaan
Blauwe Kamer / Shutterstock Alle berichten

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen: hoe nu verder?

Geplaatst op 16 maart 2023

Vogelbescherming heeft de afgelopen anderhalve maand campagne gevoerd in aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Nu het gros van de stemmen is geteld, is de vraag: hoe gaan we nu verder? 

Vogelbescherming heeft een opkomstcampagne gevoerd om mensen met een hart voor natuur naar de stembus te krijgen en is verheugd dat de natuurminnende partijen er licht op vooruit zijn gegaan. Onze boodschap over het belang van vogels en natuur is maar liefst 6,8 miljoen keer bekeken.

Grote uitdagingen

De Nederlandse natuur verkeert in kritieke toestand en de wet- en regelgeving om haar te beschermen blijft bestaan. Nieuwe provinciebesturen krijgen te maken met de grote uitdagingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Wij zullen erop blijven hameren dat hier met spoed actie op ondernomen wordt.

Meedenken over oplossingen

Vogelbescherming zal daarom inbreng leveren voor de te sluiten coalitieakkoorden waarbij we blijven meedenken over oplossingen voor onder andere de stikstofcrisis (waaronder landschapsgronden en Basiskwaliteit Natuur). Ook denken we landelijk mee over de mogelijkheden voor duurzaamheidsafspraken tussen boeren en ketenpartijen. 

We zullen daarnaast kijken hoe we ons nog beter provinciaal kunnen organiseren om ook de komende vier jaar met provincies mee te denken over beleid dat goed is voor vogels, natuur en mensen. 

Lobbyen voor vogels en natuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er visies gevormd en nieuwe plannen gemaakt. Dat biedt volop kansen om invloed uit te oefenen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Help je mee?

Lees hier wat u kunt doen

Welke vogels zijn in Nederland beschermd?

Onder de bescherming van de Omgevingswet vallen alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.

Veelgestelde vragen wet- en regelgeving