Navigatie overslaan
Zomertortel / Shutterstock Alle berichten

Timmermans’ Green Deal te vaag over biodiversiteitscrisis

Geplaatst op 11 december 2019

Ook in Europees verband lijkt economische groei het nog altijd te winnen van de noodzaak tot herstel van de biodiversiteit.

De zogenoemde ‘Green Deal’ die Eurocommissaris Frans Timmermans vandaag heeft gepresenteerd bevat vooral mooie vergezichten over het klimaat maar biedt te weinig concrete maatregelen op het gebied van biodiversiteit. De voor echt ecologisch herstel cruciale herziening van het Europese Landbouwbeleid blijft de Europese Commissie vaag.

Weinig concreet

Dat blijkt uit een eerste analyse van BirdLife Europe, de internationale organisatie waarvan ook Vogelbescherming Nederland onderdeel is.  Ofschoon de laatste jaren het ene alarmerende rapport over onze biodiversiteit het ander opvolgt, zegt de Green Deal alleen iets over het belang van bossen en zoetwatergebieden. Maar ook daarover wordt men maar weinig concreet.

Volgens BirdLife is de passage over de kwaliteit van de Europese bossen ontoereikend: er worden geen plannen ontvouwd om aantasting van de bestaande bosgebieden tegen te gaan of te herstellen ten bate van klimaatverandering. Dat er vergaande plannen zijn om bomen te planten om voor biomassa te zorgen waarmee we energie kunnen opwekken, zou zelfs kunnen leiden tot verergering van de klimaat- en biodiversiteitsproblemen. Het kwartje dat bescherming en herstel van bestaande bossen en wetlands juist enorm bijdraagt aan het invangen van CO2, aan klimaatveerkracht, biodiversiteit én leefbaarheid, lijkt nog steeds niet te vallen. 

Landbouwsubsidie buiten beschouwing

De Europese landbouwsubsidie had ingezet kunnen worden voor grootse stappen: de pot met miljarden euro’s blijft echter nagenoeg buiten beschouwing in de Green Deal. De door onder meer Vogelbescherming en BirdLife bepleite voorwaarden voor subsidietoekenning – zodat boeren bijvoorbeeld alleen geld zouden kunnen krijgen als ze natuurinclusief gaan verbouwen, of de veestapel reduceren  – werden onder druk van stevige lobby uit onder meer Nederland. Maar zonder een groener Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een effectieve Green Deal gewoonweg niet mogelijk.

Vogelbescherming Nederland en BirdLife International blijven de Europese Commissie wijzen op de noodzakelijke stappen, maar ook op de goede voorbeelden en het draagvlak in Nederland en Europa om deze stappen daadwerkelijk te gaan zetten.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws