Navigatie overslaan
Alle berichten

Succesvolle groei mosselbanken in beschermde gebieden Waddenzee

Geplaatst op 22 juni 2016

Het areaal aan meerjarige mosselbanken in de geulen van de Waddenzee is gegroeid. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van mosselbanken. Deze mosselbanken liggen vooral in de beschermde zones, waar mosselvissers geen mosselzaad vangen. De afsluiting van deze gebieden is onderdeel van het in 2008 gesloten mosselconvenant tussen overheid, vissers en natuurorganisaties. Het convenant streeft naar een herstel van de mosselbanken in de Waddenzee.

Er ligt nu 500 hectare aan oude mosselbanken in beschermde zones van de Waddenzee. ‘Het is mooi om te zien dat bescherming helpt en het beoogde natuurherstel is begonnen, concludeert regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten. ‘Van de mosselsector heeft de omschakeling naar MZI's een grote inspanning gevergd en het is mooi dat die beloond wordt. Ook voor de sector is er perspectief.’

Meerjarige mosselbanken

Inmiddels wordt in 28% van de geschikte geulen geen mosselzaad meer van de bodem gevist. Daardoor kan op 9300 hectare waddenzeebodem de natuur zich herstellen. Dat is winst voor natuur. Doordat mosselzaad in de gesloten gebieden niet meer wordt opgevist en de bodem rust krijgt, ontstaan meerjarige mosselbanken. Dit zijn mosselbanken die bestaan uit mossels van verschillende leeftijden. Deze meerjarige mosselbanken zijn een rijk leefgebied voor anemonen, vissen, zeesterren en andere soorten.

Mosselconvenant

De positieve ontwikkeling van de mosselbanken in de geulen is het resultaat van de afspraken, die de mosselsector, de natuurorganisaties en de overheid in 2008 maakten. Het opvissen van mosselzaad van de bodem wordt nu stapsgewijs afgebouwd. In plaats van het mosselzaad van de bodem te schrapen, vangen de mosselkwekers de jonge mosselen in met mosselzaadvanginstallaties. Deze MZI’s bestaan uit touwen die in het water hangen. Ze zijn op zee herkenbaar door de rijen gekleurde drijvers. Delen van de Waddenzee zijn aangewezen als mosselkweekpercelen. Hier wordt het ingevangen mosselzaad verder opgekweekt. Uiteindelijk gaan de mosselen naar Zeeland om uiteindelijk als Zeeuwse Mosselen op de borden te belanden.

Duurzame verandering

Het mosselconvenant is succesvol. De mosselbanken krijgen de kans om oud te worden en de innovatie om mosselen via MZI’ s in te vangen werkt. Inmiddels wordt 16 miljoen kilo mosselzaad op deze wijze geoogst. Dat geeft ruimte om in 2018 de volgende stap uit het mosselconvenant te zetten en nog eens tien procent van de geulen te sluiten voor het vissen van mosselzaad van de bodem. Het gaat in die stap echter ook om het vinden goede kweekpercelen. De natuurorganisaties gaan er vanuit dat uiteindelijk via innovatie de mosselkweek op duurzame wijze plaats vindt.

Download