Navigatie overslaan
Strandplevier / Shutterstock Alle berichten

Succesvol broedseizoen voor de strandplevier

Geplaatst op 21 februari 2020

Na een decennialange achteruitgang kwamen in 2019 beduidend meer paren tot broeden. Gaat er een kentering plaats vinden voor de strandplevier? Dat is hoog nodig want de soort is bezig te verdwijnen uit ons land.

De strandplevier is misschien wel de stoerste vogel van ons land. Hij broedt het liefst op de grens van water en land. Marije Kuiper van Vogelbescherming Nederland: “Daar waar water, wind, zand, eb en vloed het landschap bepalen voelt de strandplevier zich thuis. Tussen de jonge duinen, in een schorrengebied of op het strand maakt hij zijn nestje door een kuiltje te draaien, waar hij vervolgens drie eitjes in legt.”

Drukke stranden

Sinds de jaren tachtig gaat het bergafwaarts met de strandplevier in Nederland. In 1975 waren er nog zo’n 750-1000 broedparen in Nederland. Daarna is er een dalende lijn te zien met als dieptepunt 125-135 broedparen in 2018. Een van de belangrijke oorzaken van de achteruitgang van de strandplevier is de recreatiedruk op de stranden. Kuiper: “Onze stranden zijn in de afgelopen decennia steeds drukker geworden. Een strandplevier kan best tegen wat verstoring, maar als hij te vaak verjaagd wordt geeft hij het op en verlaat hij zijn nest.”

Nieuwe eilandjes en jonge duinen

Jaarlijks worden in opdracht van Rijkswaterstaat de broedvogels in de Delta in kaart gebracht door Deltamilieu Projecten. Er werden afgelopen jaar in het hele Deltagebied maar liefst 135 broedparen geteld, dat zijn er 30 meer dan in 2018. In totaal kwamen in Nederland zo’n 155-165 paar tot broeden. Daarmee wordt de negatieve trend voor de strandplevier hopelijk doorbroken. Onderzoek naar het broedsucces toonde aan dat ze bovendien heel succesvol waren in het grootbrengen van hun jongen. Nieuwe broedgelegenheid in de vorm van opgespoten eilandjes in de Grevelingen en broedeilanden in Waterdunen werden succesvol bezet door de strandplevier. Op de stranden zien we de plevieren op plaatsen waar ze jarenlang verdwenen waren, hier is het de natuurlijke aangroei van de stranden die voor nieuwe broedgelegenheid zorgt in de vorm van embryonale duinen.

Strandplevier / Jelle de Jong Strandplevier / Jelle de Jong

Kijkje door de telescoop

Bescherming op de stranden heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn door terreinbeheerders en gemeenten op diverse plekken in de delta stukken strand afgezet voor strandbroeders. Vrijwilligers, gesteund door Vogelbescherming houden bij hoe het met de paartjes gaat en geven voorlichting aan mensen op het strand. Kuiper: “Dat wordt erg goed ontvangen. Mensen die de vogels anders niet zien kunnen een kijkje nemen door de verrekijker of telescoop. Er gaat dan een wereld voor hen open.”

Lange adem

Met de toename van het aantal broedparen in 2019 is de soort nog niet gered. “Er zijn nog veel onzekerheden voor de strandplevier. De door de soort geprefereerde rust en ruimte knelt met het intensieve ruimtegebruik in het Deltagebied.” Ondertussen blijft Vogelbescherming zich inzetten voor de strandplevier door onderzoek, bescherming en de inzet van vrijwilligers.

Word vogelwachter

Op diverse plekken in de delta is er nog behoefte aan vrijwilligers die helpen bij monitoring en voorlichting voor de strandplevier maar ook bontbekplevier en dwergstern. Aanmelden kan via Gert Ottens of kijk hier voor meer informatie.

Nationale Kijkerweek

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Nationale Kijkerweek krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur