Navigatie overslaan
Lepelaars Waddenzee / Shutterstock Alle berichten

‘Stop verslechtering Waddennatuur’

Geplaatst op 17 januari 2023

Minister Van der Wal heeft nieuw beleid aangekondigd om de Waddenzee beter te beschermen. Daarover is Vogelbescherming samen met de partners van de Coalitie Wadden Natuurlijk enthousiast. Maar ondertussen worden er nog steeds besluiten genomen die de Waddennatuur in een slechtere conditie brengen. De coalitie verwacht dat de minister een streep zet door een aantal van die activiteiten.

Garnalen vissen zonder natuurvergunning

Zo heeft de minister voor Stikstof en Natuur het de garnalenvissers toegestaan om vanaf 1 januari zonder natuurvergunning te vissen in de Waddenzee. Deze vorm van visserij brengt schade toe aan onderwaternatuur, terwijl de bijvangst slecht is voor de visstand. De Waddenacademie toonde vorige week aan dat de passende beoordeling, waaruit zou moeten blijken dat er geen natuurschade is, rammelt. Datzelfde constateren de natuurbeheerders al jaren.

Opmerkelijk is ook dat de regering nog steeds geen streep heeft gezet door de voorgenomen gaswinning bij Ternaard, terwijl dit wel in het regeerakkoord staat.

Daarnaast is eind december besloten dat de vaargeul De Boontjes extra diep wordt gehouden, terwijl bekend is dat het baggeren natuurschade tot gevolg heeft. Ook is per 1 januari het Programma naar een Rijke Waddenzee gestopt, terwijl dat juist toewerkte naar herstel van de Waddennatuur.

Naar de rechter

De Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) stapt naar de rechter om het besluit over de garnalenvisserij aan te vechten. Dit doet de CWN met frisse tegenzin, omdat het ook deze regering is die aan een ambitieus plan werkt om het werelderfgoed beter te beschermen.

De coalitie steekt minister Van der Wal de helpende hand uit om te komen tot een betere bescherming, maar ze kan vandaag al besluiten om per direct te stoppen met de verslechtering van de Waddennatuur. Woensdag 18 januari praat de Tweede Kamer over de Wadden.

De Coalitie Wadden Natuurlijk bestaat uit Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Groninger Landschap en Stichting WAD.

Lees hier de brief van de CWN aan de Tweede Kamer.

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur