Navigatie overslaan
Quetzal / Shutterstock Alle berichten

Sterke EU-bossenwet moet wereldwijde ontbossing stoppen

Geplaatst op 11 september 2020

De Europese Unie is één van de topimporteurs van soja, palmolie en hout. Vaak afkomstig uit gebieden waar bossen en andere waardevolle natuur zijn vernietigd. Europa heeft geen wetgeving tegen ontbossing. Vanaf vandaag kunnen alle Europeanen de Europese Commissie laten weten dat er een krachtige wet moet komen tegen zulke praktijken. Een brede coalitie van natuur- en mensenrechtenorganisaties – waaronder Vogelbescherming – is daarom de campagne #Together4Forests gestart. We willen ervoor zorgen dat die sterke wet er ook echt komt. De publieksconsultatie van de Europese Commissie loopt tot 10 december 2020.

Samen tegen ontbossing!

Laat uw stem horen. U kunt via deze pagina van onze koepelorganisatie BirdLife International gemakkelijk een standaard-antwoord indienen bij de Europese Commissie. Hoe meer mensen zich zo uitspreken tegen ontbossing, hoe sterker het signaal! Heel veel dank!

Deel deze oproep graag via uw social media-kanalen. #Together4Forests

Reuzentoekan / Shutterstock Reuzentoekan Reuzentoekan / Shutterstock

Ultieme kans

De coalitie van natuurorganisaties vindt een Europese bossenwet de ultieme kans om de betrokkenheid van Europa bij wereldwijde ontbossing te stoppen. Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds: "Europeanen moeten kunnen winkelen in de wetenschap dat alles wat ze in hun mandje stoppen geen bosvernietiging of mensenrechtenschendingen heeft veroorzaakt. Tropisch regenwoud, oerbossen, savannes en andere waardevolle natuurgebieden bieden een thuis aan planten, dieren en mensen. Bossen vormen een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering én zijn essentieel in het voorkomen van nieuwe virusuitbraken. De EU vraagt haar inwoners nu om mee te denken over wat zij belangrijk vinden voor de bossenwet. Laten we die kans aangrijpen. Met de EU-wet kunnen producten die voor bosvernietiging zorgen van de Europese markt worden geweerd.”

Kuiforopendola  / Shutterstock Kuiforopendola Kuiforopendola / Shutterstock

Nederland grootste doorvoerhaven

De EU-lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor ruim een derde van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Nederland heeft, als grootste Europese importeur en doorvoerhaven van soja, palmolie en cacao, een belangrijke verantwoordelijkheid om ontbossing te stoppen. Een krachtige Europese wet verplicht bedrijven om niet meer betrokken te zijn bij ontbossing. Bedrijven mogen dan hun product alleen verkopen, wanneer zij aantonen dat in de gehele productieketen aan alle gestelde criteria wordt voldaan.

Roodkruinmanakin / Shutterstock Roodkruinmanakin Roodkruinmanakin / Shutterstock

Gevaren van vernietiging natuur

Ontbossing is de op één na grootste bron van broeikasgasemissies. Daardoor zijn bosbescherming en -herstel essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

Ontbossing gaat daarnaast wereldwijd regelmatig gepaard met mensenrechtenschendingen. Inheemse gemeenschappen worden vaak met geweld van hun land verdreven, terwijl 80% van de biodiversiteit wereldwijd in inheemse gebieden te vinden is. 

Bovendien waarschuwen wetenschappers dat we vaker te maken gaan krijgen met pandemieën als COVID-19. Wilde dieren en de ziektes die ze bij zich dragen, komen sneller in contact met mensen door het kleiner worden van hun leefgebied. Dit kunnen we voorkomen door de vernietiging van bossen en andere waardevolle natuurgebieden te stoppen.

Iedere twee seconden een voetbalveld

Toch verliezen we nog altijd iedere twee seconden een voetbalveld aan bos. De uitbreiding van landbouw is verantwoordelijk voor 80% van alle ontbossing wereldwijd voor producten als soja, palmolie en (rund)vlees.

Vorig jaar bleek al uit een opiniepeiling dat bijna 90% procent van de Europeanen wetgeving wil om wereldwijde ontbossing aan te pakken.

In de tweede helft van 2021 moet duidelijk zijn hoe de Europese bossenwet eruit komt te zien.

De campagne Together4Forests wordt in Nederland gesteund door Greenpeace, Wereld Natuur Fonds (WWF), IUCN-NL, Vogelbescherming Nederland, Both ENDS, Tropenbos International.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws