Navigatie overslaan
Witwangstern / Jelle de Jong Alle berichten

Help mee in onze strijd voor een goede EU-natuurherstelwet

Geplaatst op 9 maart 2021

Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds lanceren de campagne #RestoreNature. Doel is om zoveel mogelijk mensen te vragen om de publieksconsultatie van de Europese Commissie in te vullen. Helpt u ook mee?

De Europese Commissie is een publieksconsultatie gestart over een wet op het gebied van natuurherstel. Alle inwoners van de Europese Unie mogen hun mening geven over hoe deze wet er uit zou moeten zien. Dat is belangrijk, want het gaat slecht met de Europese biodiversiteit. Stevige wetgeving is een belangrijke stap in de richting van natuurherstel. Daarom zijn we met Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds en onze internationale koepels de campagne #RestoreNature gestart. De oproep is helder: vraag ook om stevige natuurwetgeving van de Europese Commissie, door de consultatie in te vullen vóór 5 april!

Help mee in de strijd voor natuurherstel

De tijd dringt en we hebben uw hulp hard nodig! Via deze pagina kunt u onze suggestie voor een antwoord invullen bij de consultatie. Het invullen kan tot 5 april. Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de kans dat we uiteindelijk een sterke wet zullen krijgen, die kan helpen om het lot van de natuur in de Europese Unie te keren. Met uw steun kunnen we land, water en zee teruggeven aan de natuur!

Logo #Restore Nature Logo #Restore Nature

Onzekere toekomst voor Europese natuur

De natuur in Europa staat onder druk. Intensieve landbouw, overbevissing en houtkap putten onze natuur uit en hebben tot gevolg dat het voortbestaan van duizenden plant- en diersoorten in Europa aan een zijden draadje hangt. In Nederland is bijvoorbeeld de kemphaan bijna verdwenen, en hebben soorten als de argusvlinder en de haas het moeilijk. De biodiversiteit in gebieden zoals het veenweidegebied heeft te kampen met verdroging, vermesting en versnippering. 

Campagne #RestoreNature

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuurherstel helpt om bedreigde natuurgebieden, dieren en planten te beschermen. Een nieuwe EU-natuurwet kan hieraan bijdragen en een echte game-changer zijn voor mens en natuur. Dit is de belangrijkste boodschap die wij hebben meegegeven in de vooraf ingevulde antwoorden op de consultatie.

Daarom zijn Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en hun internationale koepelorganisaties de campagne #RestoreNature gestart. Alleen door échte verandering op land en in zee kunnen we onze broodnodige biodiversiteit herstellen. Dat zal ook helpen om beter om te kunnen gaan met klimaatverandering.

Visarend / Gladys Klip - Fotogalerij Visarend / Gladys Klip - Fotogalerij

Succesvolle natuurherstelprojecten

Met een sterke Europese wet kunnen natuurherstelprojecten op grote schaal worden toegepast. Deze dragen bij aan de bescherming van natuurgebieden, dieren en planten. In Nederland hebben we hier al positieve ervaringen mee.

Een mooi voorbeeld van een succesvol natuurherstelproject is de ontwikkeling van een nieuw moerasgebied in Groningen en Drenthe. Hier hebben zich otters, bevers, zeearenden en  moerasvogels als roerdomp en witwangstern gevestigd. De aanleiding voor de creatie van dit geweldige, succesvolle natuurgebied was de wateroverlast in Groningen. Het gebied is nu een zogenoemde natuurlijke klimaatbuffer en voorkomt wateroverlast.

Een ander voorbeeld is de Noordwaard in de Biesbosch, een gebied dat in het kader van Ruimte voor de Rivier is aangelegd om bijvoorbeeld Dordrecht en Gorinchem te behoeden voor wateroverlast. Daarnaast is het een geliefd recreatiegebied waar mensen genieten van bijzondere vogels zoals de zeldzame visarend.

Tot slot, vormen de oesterbanken nabij de Borkumse Stenen een mooi voorbeeld van een succesvol natuurherstelproject. Hier zijn 3D-rifstructuren op de bodem van de Noordzee geplaatst, waarop verschillende soorten schelpdieren zich hebben gevestigd. Zo fungeren deze riffen als kraamkamer en schuilplaats voor allerlei soorten en dragen ze op die manier bij aan het herstel van biodiversiteit in de Noordzee. Eenmaal verder uitgegroeid vormen deze oesterbanken bovendien een natuurlijke kustverdediging.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws