Navigatie overslaan
grutto/ Nature in Stock Alle berichten

Stem natuurlijk, stem met je groene hart

Geplaatst op 14 maart 2023

Namens miljoenen Nederlanders roepen 90 betrokken organisaties uit alle hoeken van de maatschappij (denk aan natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren) de kiezer op om morgen, 15 maart te gaan stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen. En om te stemmen met een groen hart. De oproep is onderdeel van de actie #nietzondernatuur waarin het belang van schoon water, een gezonde bodem, schone lucht en een gezonde leefomgeving wordt benadrukt.

Natuur onder grote druk

Voor de natuur zijn dit misschien wel de belangrijkste Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen ooit. De provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol om de natuur te behouden en te versterken, en voor schoon en voldoende water te zorgen. Cruciaal, want de natuur in Nederland staat onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. We bungelen onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en waterkwaliteit. Planten- en diersoorten verdwijnen en dat is slecht nieuws voor ons allemaal. Want de natuur is als een kaartenhuis; als soorten uitsterven, stort het geheel in elkaar. Alles is van elkaar afhankelijk. We kunnen simpelweg niet zonder de natuur.

#nietzondernatuur

Eerder riepen de 90 organisaties het kabinet al op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw, en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord, door middel van onder andere advertenties in landelijke dagbladen een petitie-aanbieding aan de Tweede Kamer en ministers Adema en Van der Wal.

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl