Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

Staatssecretaris Van Dam stelt teleur

Geplaatst op 9 november 2016

Den Haag 9-11 2016. Vanochtend hield de Tweede Kamer een kort debat over weidevogelbeheer. Directe aanleiding was het plan van GroenLinks om de weidevogels te redden én staatssecretaris Van Dam’s eigen plan van aanpak voor weidevogels. Gisteren was er nog volop media-aandacht voor de klacht die Vogelbescherming heeft ingediend bij Brussel over het weidevogelbeleid, of eigenlijk tegen het ontbreken van beleid. Wie denkt dat dat aanleiding voor de staatssecretaris zou zijn om er een tandje bij te zetten, heeft het mis.

Wetenschap is ook maar een mening

Blijkbaar is staatssecretaris Van Dam nu ook van de school 'wetenschap is ook maar een mening'. Wetenschappelijk goed onderbouwde rapporten die laten zien dat het huidige beleid de weidevogels niet gaat redden, overtuigen de PvdA-bewindsman niet. We bekijken tot 2019 hoe het gaat, we monitoren en houden de vinger aan de pols, dat is de boodschap. Meel in de mond van een bewindsman die nog niet zo lang geleden verkondigde dat weidevogels zijn prioriteit hadden. Wachten tot 2019 betekent al snel 3000 tot 4000 paar grutto’s minder.

Actieve overheid

Gelukkig waren er flink wat Kamerleden die geen genoegen namen met dit defaitisme van de bewindsman, en niet alleen van de oppositie! Zij pleiten voor een Nationaal programma weidevogels met een duidelijke doelstelling voor herstel. Dat is wat Vogelbescherming ook wil. Een programma opgesteld samen met boeren en natuurorganisaties, met duidelijke doelen, activiteiten, financiën en een actieve rijksoverheid in plaats van één die zich beperkt tot een 'vinger aan de pols'-aanpak.

Dappere stap

Van Dam, luister naar deze Kamerleden en de weidevogels zelf. Nog een paar maanden voor de eerste grutto weer terug is en er verkiezingen zijn. Een mooi moment voor een dappere stap, zodat 2019 niet in min 4000 paar grutto’s eindigt.