Navigatie overslaan
Grutto / Caroline Pleysier-Hamers - Fotogalerij Alle berichten
Grutto / Caroline Pleysier-Hamers - Fotogalerij Kees de pater/ Vogelbescherming

Door Kees de Pater
Medewerker Vogelbescherming

Weg gemeenschapsgeld, weg weidevogels

Geplaatst op 3 augustus 2020

Jarenlang spande melkveehouder Hessel Agema uit Kollumerpomp zich in voor de weidevogels. En met succes. Een mozaïek aan brede perceelranden bestond uit kruidenrijk grasland waar laat werd gemaaid en hij hield het waterpeil hoog. Hij had een grote plasdras die hij het Meer van Galilea noemde en waar veel vogels op afkwamen. Hessel was een voorloper. Als topfokker bewonderd door de sector. En als weidevogelman een van de oprichters van het netwerk van boerenlandvogelboeren in samenwerking met Vogelbescherming.

Vorig jaar overleed Hessel. Het lukte niet om iemand te vinden die de boerderij en het weidevogelbeheer kon overnemen. Nu is de boerderij in handen van een makelaar die het dit jaar verhuurde aan het grootste melkveehoudersbedrijf van Nederland: het bedrijf van de broers Van Bakel uit Limburg, met maar liefst 2250 koeien. Dit jaar was er dan ook niets meer over van de jarenlange inspanningen voor weidevogels; te vroeg, te veel en te rücksichtsloos gemaaid. Weg weidevogels. Maar ook weg gemeenschapsgeld.

Dit moet niet meer gebeuren

De jarenlange agrarische natuursubsidies die Hessel ontving zijn hierdoor niet duurzaam besteed. Het droeve verhaal van Hessel is een voorbeeld van wat op veel meer plekken dreigt te gebeuren. Daarom moet de overheid, zowel de provincie als het Rijk, ervoor zorgen dat de inspanningen van succesvolle boerenlandvogelboeren als Hessel niet verloren gaan op het moment dat de boer stopt.

Hoe dat kan? De overheid kan de grond afwaarderen, op voorwaarde dat de grond tot in lengte der dagen behouden blijft voor weidevogels en extensieve landbouw. De grond heeft dan minder agrarische waarde, maar daarvoor wordt de eigenaar gecompenseerd.

Zo’n systeem voorkomt dat jarenlang besteed belastinggeld voor agrarische natuursubsidies in een keer weggegooid geld wordt. En belangrijker: het draagt bij aan een rijk platteland met natuurvriendelijke landbouw.

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer