Navigatie overslaan
Spreeuwen / Shutterstock Alle berichten

Spreeuw op één bij internationale vogelteldag

Geplaatst op 2 oktober 2021

Tijdens de internationale trekvogelteldag, de Euro Birdwatch, is de spreeuw net als voorgaande jaren in Nederland het meest geteld. Op bijna 169 telposten verspreid over het hele land werden 413.817 spreeuwen gezien. Ook werden er opvallend veel kleine trekvogels geteld, zoals de graspieper, vink en boerenzwaluw. Een zacht windje uit het zuidwesten, tegenwind dus, is voor vogelaars ideaal om trekvogels te zien. Onder die omstandigheden gaan de vogels laag vliegen en worden ze eerder opgemerkt.

De vogeltrek is een bijzonder fenomeen. Miljarden vogels zijn wereldwijd op reis naar hun overwinteringsgebieden. Vergelijk het met de grote trek op de Serengeti in Afrika, maar dan in de lucht boven ons hoofd. Voor iedereen die van vogels houdt is dit dus hét moment om naar buiten te gaan en de trekvogels te bekijken en te tellen.  

Spreeuw op 1

Dat gebeurde op zaterdag 2 oktober dan ook massaal. Op bijna 170 telposten verspreid over het hele land werden in totaal ruim 959.348 vogels geteld, al zijn de gegevens van nog niet alle telposten binnen. De spreeuw werd het vaakst gezien. Traditiegetrouw staat de spreeuw jaarlijks in de top 3. Veel spreeuwen zijn al in ons land en worden nu vergezeld van de spreeuwen uit het noorden en oosten van Europa. Een deel hiervan zal verder trekken richting Frankrijk en Groot-Brittannië.

Graspieper / Jelle de Jong Graspieper / Jelle de Jong

Graspieper en vink

Op de 2e en 3e plaats eindigden de graspieper en vink. Deze kleine vogels profiteren van het zachte weer met een milde tegenwind. Vanuit het noorden van Europa trekken ze nu massaal naar ons land. Voorlopig blijven ze hier om de winter door te brengen. Als de temperaturen verder dalen trekken de graspiepers verder richting Zuid-Europa.

Gaaieninvasie

Dit jaar werden ook bijzonder veel gaaien geteld, 10.368 in totaal. Al wekenlang trekken er tienduizenden gaaien door ons land en lijkt er sprake van een gaaieninvasie. Vermoedelijk hebben de gaaien in Scandinavië en Oost-Europa een goed broedseizoen achter de rug, maar is daar op dit moment te weinig voedsel beschikbaar. Een groot deel van deze gaaien blijft in ons land. Wie oplet zal ze zeker in de tuin zien verschijnen!

Top 10 2021

Totaal: 959.348
Aantal soorten: 211
1. spreeuw 413.817
2. graspieper 217.388
3. vink 151.985
4. boerenzwaluw 22.230
5. kneu 12.567
6. kievit 12.484
7. gaai 10.607
8. grauwe gans 10.010
9. kokmeeuw 9.764
10. aalscholver 7.269

 

Bijzondere waarnemingen

Ook dit jaar werden er weer bijzondere waarnemingen gemeld, zoals een schreeuwarend, een steenarend, 30 rode wouwen, een steppekiekendief en een zwarte ibis.

De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International, de koepelorganisatie waar Vogelbescherming Nederland onder valt. In Nederland organiseert Vogelbescherming deze telling, in heel Europa deden ruim 41 landen mee. De totale uitslag, inclusief alle bijzondere waarnemingen, is na te lezen op Euro Birdwatch 2021.

Vogels kijken: spanning én ontspanning

Buiten zijn en genieten van je omgeving, de schoonheid van vogels en het bijzondere van hun gedrag gecombineerd met onverwachte natuurmomenten en de vraag of het lukt om een favoriete soort te ontdekken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws