Navigatie overslaan
Telpost Kinderdijk

Euro Birdwatch 2021

Op zaterdag 2 oktober was het weer zover: duizenden vogelaars in heel Europa telden op diezelfde dag de trekvogels die zuidwaarts vliegen. Het gaat daarbij om miljoenen vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 26e keer, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International
Logo Birdwatch 2021

Aandacht voor vogels

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen in de pers. 

De aantallen

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje! 

Hieronder de eindstand (per 7 oktober 2021)

Top 10 2021

Top 10 2020

Top 10 2019

Totaal: 961.903
Aantal soorten: 210
Totaal: 721.574
Aantal soorten: 203
Totaal: 824.389
Aantal soorten: 209
1. spreeuw 413.994 spreeuw 380.676 spreeuw 228.396
2. graspieper 218.048 vink 163.590 kolgans 116.660
3. vink 152.876 graspieper 31.937 vink 68.318
4. boerenzwaluw 22.475 kievit 18.428 sijs 67.886
5. kievit 12.641 kokmeeuw 14.139 zanglijster 39.851
6. kneu 12.509 aalscholver 12.849 kokmeeuw 26.498
7. gaai 10.628 boerenzwaluw 9.017 graspieper 24.203
8. grauwe gans 10.133 grauwe gans 8.689 grauwe gans 22.084
9. kokmeeuw 9.846 stormmeeuw 7.004 aalscholver 21.574
10. aalscholver 7.289 zanglijster 6.181 brandgans 21.303

 

Bijzondere waarnemingen

Eén roodhalsfuut, tien krooneenden, één grauwe pijlstormvogel, één morinelplevier, twee reuzensterns, drie zwarte ooievaars, 36 rode wouwen (waarvan 7 in één groep!), één koereiger, één steppekiekendief, één schreeuwarend (ongeveer de 20e waarneming voor Nederland ooit van deze soort!), één steenarend, 19 visarenden, één zwarte ibis, één kleinste jager, vijf middelste jagers, één vorkstaartmeeuw, één velduil, één roerdomp, één bladkoning, 28 beflijsters, één sperwergrasmus, zes ijsgorzen, een bosgors, twee duinpiepers, twee grote piepers, drie buidelmezen, twee grote kruisbekken en twee Europese kanaries.

Impressies Euro Birdwatch 2021

Vogeltrek en het weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen. Goed trekweer voor de vogels zelf is uiteraard juist rugwind (dus noorden en/of oostenwind). Maar dan gaan ze juist vaak hoog vliegen, waardoor ze minder goed worden waargenomen en geteld. En als de zon doorbreekt is er kans op roofvogeltrek. 
Het beeld was zaterdag wisselend; op sommige plaatsen was er mist wat het tellen niet makkelijk maakt. Maar gelukkig scheen op veel plaatsen een waterig zonnetje. De wind was ideaal voor de trektellers, uit het zuiden en niet te hard. Vele vogelaars waren dus buiten om de langsvliegende vogels te noteren. Want de najaarstrek is voor veel vogelaars één van de hoogtepunten van het jaar.  

Kauw doet verslag van de trek / Rene van Rossum Kauw doet verslag van de trek / Rene van Rossum, telpost De Puinhoop

Aanvoer uit het noorden en oosten

Een andere factor die van belang is voor de aantallen trekvogels die tijdens de Birdwatch in Nederland worden geteld, is echter de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Traditioneel kijken we bijvoorbeeld naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo – en in minder mate in Duitsland en Polen - om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd. 
In de week voorafgaand aan de telling zijn relatief bescheiden aantallen vogels vertrokken vanuit Zuid-Zweden, vooral vinken, gele kwikstaarten en graspiepers. Maar ook flink wat kneuen en sperwers en brandganzen. En dat hebben we geweten. 

Bijna 170 telposten in het hele land

Meer dan 7.000.000 vogels!

Zoals gezegd is het een internationaal evenement. Zo deden dit jaar 41 landen mee. En om aan te geven om wat voor aantallen vogels het dan gaat. In heel Europa maar liefst ruim 7 miljoen vogels geteld – 7.248.955 om precies te zijn (vorig jaar 6 miljoen). Hiervoor waren ongeveer 28.000 vogelaars in touw, verspreid over 1.866 tellingen. Ongelooflijk, maar waar: onze Finse partnerorganisatie telde zo’n 1.550.000 miljoen vogels, de meeste van allemaal. De tellingen in Nederland stonden garant voor de 4e positie. Indrukwekkende getallen van een indrukwekkend fenomeen!

Euro Birdwatch

Meer informatie?

Wilt u een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wilt u meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.
Gert Ottens

Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
0306937759 of 0618135266
Neem contact met mij op

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

MijnVogelvinder.nl

Met MijnVogelvinder.nl in de hand herkent u vogels door het hele land! Ontdek welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien.

Meer over MijnVogelvinder