Euro Birdwatch 2016

Elk najaar tellen vogelaars in heel Europa de trekvogels wanneer miljoenen vogels richting het zuiden vliegen, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming de Euro Birdwatch al meer dan 20 jaar, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International.

Meer dan 150 telposten in het hele land

Euro Birdwatch 2016 vond op zaterdag 1 oktober plaats. In ons land waren het vooral vrijwilligers die tijdens de Euro Birdwatch - in het hele land - trekvogels telden op meer dan 150 telposten, zowel vogelwerkgroepen als speciale telgroepen die in voor- en najaar vele uren maken om voorbijtrekkende vogels te tellen. 

Bekijk hier de telposten met hun telgegevens

Download het verslag van de Euro Birdwatch 2016

Bijzondere waarnemingen

Er waren leuke en bijzondere waarnemingen, zoals een ijsduiker, 8 roodkeelpiepers, 1 alpengierzwaluw, 3 grote piepers, 4 beflijsters, 8 buidelmezen, 5 bladkoningen, 1 ortolaan, 8 visarenden, een morinelplevier en 21 ijsgorzen.

Resultaten (150 telposten)

 Top 10 2016Top 10 2015Top 10 2014
  Totaal:397.050  
Aantal soorten: 197 
(stand: 03-10-2016)
Totaal: 316.313
Aantal soorten: 190
Totaal: 1.420.905
Aantal soorten: 209
1. graspieper  131.396 spreeuw 67.869  spreeuw 488.680
2. vink 113.078 vink 38.308  vink 382.307
3. spreeuw 57.064 kolgans 35.231  zanglijster 118.102
4. grauwe gans 9.971 graspieper 20.038 graspieper 85.021
5. kneu 8.460 kievit 15.349 kolgans 54.185
6. kokmeeuw 7.848 grauwe gans 13.264 veldleeuwerik 46.356
7. aalscholver 6.627 kokmeeuw 13.105 kievit 29.575
8. boerenzwaluw 6.541 kneu 9.279 kokmeeuw 27.707
9. kievit 6.540 toendrarietgans 6.937 grauwe gans 24.516
10. witte kwikstaart 4.724 sijs 6.520 kneu 20.314
De graspieper voor het eerst het meest gezien in Nederland

Goed trekweer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager. Goed trekweer voor de vogels is uiteraard rugwind. Het weer tijdens de birdwatch was wel wat wisselend, met verspreid over het land wat regenbuien, maar het was zeker niet ongunstig voor vogeltrek. Het rustige weer van de weken daarvoor was wel veranderd naar meer herfstig weer, waarbij de wind was gedraaid naar het zuidwesten. Zo’n weersverandering brengt de trekvogels vaak in beweging. Goede omstandigheden voor de tellers en de trekvogels. 

Trekvogels in aantocht?

Traditioneel kijken we naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd. Maar ook uit Oost-Europa (nog zo’n herkomstgebied voor ‘onze’ doortrekkers) komen steeds vaker tellingen beschikbaar.

In de week voorafgaand aan de birdwatch vertrokken tienduizenden pimpelmezen, vinken/kepen (en ook andere vinkachtigen) vanaf Falsterbo. In de Baltische Staten werden daarnaast meer dan gemiddelde aantallen gaaien gezien die westwaarts trokken.

Toch was de graspieper in Nederland dus de soort van der dag. Die pieken wel vaker tijdens de periode eind september/begin oktober, maar in de herkomstgebieden ten noorden van ons werden echter geen opvallende aantallen graspiepers geteld. Mogelijk zijn ze daar gemist door het mooie weer.

Europese resultaten

Net als vorig jaar deden weer 41 BirdLife-partnerorganisaties mee aan de Euro Birdwatch. Het totaal aantal deelnemers dat meedeed aan het evenement in Europa staat ongeveer op 30.244. De meesten daarvan waren in Griekenland actief (4.500 deelnemers), met verder o.a. nog 3.973 deelnemers in Hongarije en 2.966 in Zweden. In Nederland waren dat er ongeveer 2.500. Al deze mensen waren in heel Europa betrokken bij ruim 1.300 activiteiten/tellingen, waarbij vooral Nederland (159 activiteiten) en Spanje (150) eruit springen. In Polen deden bovendien veel kinderen mee en in Montenegro was er een activiteit voor scholieren die nestkasten voor slechtvalken hebben getimmerd en beschilderd; ze worden in het hele land geplaatst. 

In totaal werden deze editie zo’n 6.631.430. vogels geteld in Europa! De zusterorganisaties met de meeste getelde vogels waren Sveriges Ornitologiska Forening (Zweden) met 2.263.000 vogels , BirdLife Finland, ca. 1.500.000 en de Lithuanian Ornithological Society (Litouwen) met 1.033.801 getelde vogels, gevolgd door Nederland.

De spreeuw op 3 in de top 10 in Nederland

Aandacht voor vogels en hun leefgebieden

Het doel van dit evenement is wereldwijd aandacht te schenken aan vogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende deelnemende landen, doordat vogels en hun bescherming weer eens voor het voetlicht worden gebracht. Ook kan dit evenement ertoe bijdragen dat meer mensen geïnteresseerd raken in vogels. De Euro Birdwatch is daarnaast een uitstekende gelegenheid om in de pers het belang van Nederland voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen.

Eerdere verslagen Euro BirdWatch

Meer informatie?

Wilt u een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wilt u meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.

Gert Ottens
Neem contact met mij op

Optiek- specialist

Koop uw verrekijker of telescoop bij Vogelbescherming! Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Én u steunt het werk van Vogelbescherming. 

Bekijk ons assortiment

Veilig verblijf voor trekvogels

Trekvogels zijn op hun tocht afhankelijk van een keten van pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden. Het verlies van één belangrijk gebied kan al gevolgen hebben voor de hele populatie. Internationale samenwerking is dus een absolute voorwaarde om vogels te beschermen. Er zijn mooie resultaten geboekt. 

Helpt u mee?

Gerelateerde items