Navigatie overslaan
Telpost Hazewater / Gideon Vreeman

Euro Birdwatch 2023

Afgelopen zaterdag was het weer zover: duizenden vogelaars in heel Europa telden de trekvogels die zuidwaarts vliegen. Het gaat daarbij om miljoenen vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineerde Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 28e keer, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International

Aandacht voor vogels

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen in de pers. 

BirdLife Euro Birdwatch 2023 BirdLife Euro Birdwatch 2023

De aantallen

Voor de Euro Birdwatch geldt de wet van de grote getallen. Vrijwel iedere editie gaat het in Nederland om honderdduizenden vogels, zoals in onderstaande tabel is te zien. Wel verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje. 

Hier de voorlopige stand van Euro Birdwatch 2023 (en de resultaten van twee voorgaande jaren):

Stand maandag 10.30 uur.

Top 10 2023

Top 10 2022

Top 10 2021

Totaal: 525.742
Aantal soorten: 214
Totaal: 282.211
Aantal soorten: 199
Totaal: 961.903
Aantal soorten: 210
1. spreeuw 229.147 zanglijster 60.938 spreeuw 413.994
2. graspieper 70.551 spreeuw 35.917 graspieper 218.048
3. vink 42.371 vink 28.756 vink 152.876
4. sijs 28.250 boerenzwaluw 25.824 boerenzwaluw 22.475
5. bonte strandloper 21.271 koperwiek 22.438 kievit 12.641
6. kokmeeuw 10.710 kleine mantelmeeuw 22.346 kneu 12.509
7. grauwe gans 10.569 graspieper 13.444 gaai 10.628
8. aalscholver 9.081 grauwe gans 6.887 grauwe gans 10.133
9. kievit 8.154 aalscholver 5.988 kokmeeuw 9.846
10. boerenzwaluw 6.876 kokmeeuw 5.061 aalscholver 7.289

Meer dan 150 telposten in het hele land

Impressies Euro Birdwatch

Onder de Nederlandse vogelwerkgroepen en telposten – plekken waar ieder voor- en najaar vogeltrek wordt geteld – is altijd veel enthousiasme voor de Euro Birdwatch. Het is natuurlijk een leuk idee dat in heel Europa tegelijkertijd naar trekvogels wordt gekeken.

Hieronder een sfeerimpressie van de Euro Birdwatch 2023:

Vogeltrek en het weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen. Dit was vandaag het geval, door een matige zuidwestenwind. Afgelopen week was het in ons deel van Europa mooi weer. Veel trekvogels hebben daarvan gebruik gemaakt door hun reis naar het zuiden aan te vangen. In ons land plukten we daar zaterdagfde vruchten van: we kunnen wel zeggen dat de jaarlijkse najaarstrek nu officieel is begonnen.

Aanvoer uit het noorden en oosten

Een andere factor die van belang is voor de aantallen trekvogels die tijdens de Birdwatch in Nederland worden geteld, is de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Traditioneel kijken we bijvoorbeeld naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo – en in minder mate in Duitsland en Polen - om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd.

Zo vlogen er de week voorafgaande aan de Birdwatch van vorig jaar enorm veel vogels langs Falsterbo, vooral boerenzwaluwen, kneuen, vinken, sijzen en kruisbekken. Die waren dus onderweg naar hier. Deze vogels (en nog veel meer) hebben inmiddels Nederland bereikt en werden tijdens de Euro Birdwatch dus in grote aantallen geteld, aangevuld met flinke groepen graspiepers.

Bijzondere waarnemingen

Met zoveel vogelaars die het luchtruim afspeuren ontsnapt bijna geen vogel aan de aandacht. Iedere jaargang van het evenement worden in Nederland dan ook bijzondere vogels waargenomen. Vandaag werden bijvoorbeeld 24 grauwe pijlstormvogels, een papegaaiduiker, 46 koereigers, een kwak, vier zwarte ooievaars, een slangenarend, 24 visarenden, drie roodpootvalken, een rosse franjepoot, een vorkstaartmeeuw, vijf reuzensterns, vijf graszangers, een draaihals, drie roodkeelpiepers, een Siberische boompieper, een grote pieper, een duinpieper, twee buidelmezen, twee bladkoningen, twee Europese kanaries, twee dwerggorzen en een grauwe gors gemeld/geteld. Deze krenten in de vogelpap maken het voor de deelnemers ook leuk om mee te doen.

Bijna 4.000.000 vogels!

Zoals gezegd is het een internationaal evenement. Zo deden dit keer 34 landen mee, van Noorwegen tot Portugal en van Italie tot Turkije. En om aan te geven om wat voor aantallen vogels het dan gaat: in heel Europa werden tijdens deze editie zo'n 3,7 miljoen vogels geteld. Hiervoor waren ruim 15.000 tellers op pad die samen 788 trekvogeltellingen hielden. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking.

Euro Birdwatch

Meer informatie?

Wil je een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wil je meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.

Gert Ottens

Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
0306937759 of 0618135266
Neem contact met mij op

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

MijnVogelvinder.nl

Met MijnVogelvinder.nl in de hand herken je vogels door het hele land! Ontdek welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien.

Meer over MijnVogelvinder