Euro Birdwatch 2019

Op zaterdag 5 oktober telden duizenden vogelaars in heel Europa op dezelfde dag de trekvogels wanneer deze richting het zuiden vliegen. Het gaat daarbij om miljoenen vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch al meer dan 20 jaar, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International.  

Aandacht voor vogels

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen in de pers.

De aantallen

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje! Dit jaar waren er 164 telposten. 

Resultaten 2017-2019

 

 

Top 10 2019

Top 10 2018

Top 10 2017

  Totaal:  824.389
Aantal soorten: 209
Totaal: 1.357.034
Aantal soorten: 204
Totaal: 246.189
Aantal soorten: 199
1. spreeuw 228.396 vink 668.848 spreeuw 77.687
2. kolgans 116.660 spreeuw 298.447 vink 24.726
3. vink 68.318 graspieper 130.525 graspieper 19.436
4. sijs 67.886 zanglijster 46.443 kievit 16.208
5. zanglijster 39.851 veldleeuwerik 25.595 grauwe gans 15.434
6. kokmeeuw 26.498 kneu 25.380 aalscholver 13.872
7. graspieper 24.203 kokmeeuw 14.346 goudplevier 8.075
8. grauwe gans 22.084 koperwiek 13.161 kokmeeuw 7.186
9. aalscholver 21.574 grauwe gans 12.369 smient 5.587
10. brandgans 21.303 aalscholver 12.314 kneu 5.249

 

Telposten

Klik op de foto voor een groter beeld

Vogeltrek en het weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen. Goed trekweer voor de vogels zelf is uiteraard juist rugwind (dus noorden en/of oostenwind).

Het lijkt vandaag een redelijke dag te zijn om vogeltrek waar te nemen, droog en met een zwak tot matig noordoostenwind (dus rugwind voor de vogels). Bij dergelijke omstandigheden trekken de vogels vaak naar de kust die ze dan verder in zuidelijke richting volgen. Na een mistig begin in het noorden en oosten van het land, laat de zon zich ook zien, dus zijn ook roofvogels goed gaan vliegen vandaag. Zo werden veel buizerds gemeld. Die zon maakt trouwens wel dat veel zangvogels hoog gaan vliegen waardoor er minder geteld zullen worden. Wel is er vandaag veel aankomst van kolganzen en rotganzen, die hier de winter door zullen brengen.

De gaai staat voor het eerst in de top 10, dankzij de invasie / Rene van Rossum

Aanvoer uit het noorden en oosten

Een andere factor die van belang is voor de aantallen trekvogels die tijdens de Birdwatch in Nederland worden geteld, is echter de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Traditioneel kijken we bijvoorbeeld naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd.

Uit Zuid-Zweden waren afgelopen week grote aantallen vogels vertrokken in zuidelijke richting, vooral vinken en kepen maar ook flink wat sperwers en rode wouwen. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of we daar in Nederland vandaag iets van merken, maar de vinken lijken alvast goed te vliegen. En de gaaien-‘invasie’ van de afgelopen weken zet ook vandaag goed door. Dit is toch wel één van de leukste verschijnselen van deze Euro Birdwatch.

Bijzondere waarnemingen:

O.a. drie bokjes, twee steppekiekendieven, zeventien visarenden, zes velduilen, een kleine burgemeester, drie morinelplevieren, een Siberische boompieper, drie roodkeelpiepers, negen bladkoningen, vijf Europese kanaries, drie ortolanen, en negen grote piepers. Heel bijzonder is de zeer zeldzame blauwstaart, bij telpost De Vulkaan in de duinen bij Den Haag.

Telpost Diemerpark / Frank van Groen

Ruim 160 telposten in het hele land

Meer informatie?

Wilt u een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wilt u meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.

Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
0306937759 of 0618135266
Neem contact met mij op

Gerelateerde items