Euro Birdwatch 2018

Zaterdag 6 oktober 2018 telden duizenden vogelaars in heel Europa op dezelfde dag de trekvogels wanneer miljoenen vogels richting het zuiden vliegen, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch al meer dan 20 jaar, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International.  

Meer dan een half miljoen vinken trokken over ons land

Tijdens de Euro Birdwatch van 6 oktober zijn een recordaantal vinken geteld. In totaal vlogen er maar liefst 668.848 vinken over ons land. De bulk hiervan komt uit Scandinavië en vliegt door naar de warmere delen in Europa. In heel Europa gingen vandaag vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen. Op zo’n 160 plekken in ons land werd geteld, Vogelbescherming Nederland verzamelde samen met trektellen.nl de gegevens. Dit jaar werden minimaal 1.357.034 vogels gezien, 204 soorten. Het is de 23e keer dat Vogelbescherming de Birdwatch in Nederland organiseert.

Aandacht voor vogels

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen in de pers.

Telpost Diemerpark / Frank van groen

De aantallen

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje!

Resultaten 2016-2018

Nog niet alle telposten hebben hun gegevens ingevuld. De uiteindelijke aantallen zullen nog oplopen.

  Top 10 2018 Top 10 2017 Top 10 2016
  Totaal: 1.357.034
Aantal soorten: 204
Totaal: 246.189
Aantal soorten: 199
Totaal:397.050  
Aantal soorten: 197
1. vink 668.848 spreeuw 77.687 graspieper  131.396
2. spreeuw 298.447 vink 24.726 vink 113.078
3. graspieper 130.525 graspieper 19.436 spreeuw 57.064
4. zanglijster 46.443 kievit 16.208 grauwe gans 9.971
5. veldleeuwerik 25.595 grauwe gans 15.434 kneu 8.460
6. kneu 25.380 aalscholver 13.872 kokmeeuw 7.848
7. kokmeeuw 14.346 goudplevier 8.075 aalscholver 6.627
8. koperwiek 13.161 kokmeeuw 7.186 boerenzwaluw 6.541
9. grauwe gans 12.369 smient 5.587 kievit 6.540
10. aalscholver 12.314 kneu 5.249 witte kwikstaart 4.724

Verslag 2018

Ruim 160 telposten in het hele land

Vogeltrek en het weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen. Goed trekweer voor de vogels zelf is uiteraard juist rugwind (dus noorden en/of oostenwind).

Het weer was zaterdag uitstekend om vogeltrek waar te nemen, zonnig, helder en een zwak tot matig tegenwindje (voor de vogels). Bij dergelijke omstandigheden trekken de vogels vaak in een breed front over het land, en dus heeft iedereen er van mee kunnen genieten. En door de zonneschijn gingen ook vrij veel roofvogels op de wieken toen de aarde wat was opgewarmd.

Aanvoer uit het noorden en oosten

Een andere factor die van belang is voor de aantallen trekvogels die tijdens de Birdwatch in Nederland worden geteld, is echter de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Traditioneel kijken we bijvoorbeeld naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd.

Uit Zuid-Zweden waren afgelopen week grote aantallen vogels vertrokken in zuidelijke richting, vooral vinken, kneuen en pimpelmezen, maar ook flink wat sperwers, houtduiven en spreeuwen. Dus dat is ook een deel van de verklaring van de uitstekende vogeltrek tijdens de Euro Birdwatch 2018.

Europese hoogtepunten

In totaal waren in 41 landen in Europa, en een paar landen daarbuiten, zo’n 25.000 mensen actief. Zij organiseerden 956 tellingen en andere activiteiten en telden meer dan 5,2 miljoen vogels. Nederland ‘scoorde’ de toppositie als het gaat om de meeste activiteiten (de 160 tellingen) en de meest getelde vogels (2e was Zweden met 794.172, 3e Hongarije met 707.315 getelde vogels).

In heel Europa vlogen de vinken erg goed. Het is dan ook de meest getelde soort met 1.148.362 exemplaren, gevolgd door de spreeuw (1.025.318) en brandgans (590.104). Bijzonderheden waren verder steppenkiekendieven (o.a. Nederland en Wit-Rusland), grijze wouw en ook veel bladkoningen in België, kroeskoppelikaan in Bulgarije, Amerikaanse goudplevier en roodkopklauwier in Finland en de 2e blauwstaart voor Letland. Ook was er in meerdere landen veel persaandacht voor het evenement.

Eerdere verslagen Euro Birdwatch

Meer informatie?

Wilt u een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wilt u meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.

Gert Ottens, Medewerker Vogelbescherming
0306937759
Neem contact met mij op

Vogelreizen

Vogelbescherming Nederland werkt samen met een aantal vogel- en natuurreizen. Zij ondersteunen ons werk. Een aantal van onze reispartners organiseert speciale leden- en beschermingsreizen. Met uw deelname draagt u bij aan de bescherming van vogels.

ga mee op reis

Digiscoping

De standaarduitrusting om met digiscoping te beginnen bestaat uit: een statief, een digitale camera of smartphone, een adapter en een telescoop.

kom naar de winkel voor advies

Gerelateerde items