Navigatie overslaan

Telpost de Puinhoop / Rene van Rossum

Euro Birdwatch 2020

Op zaterdag 3 oktober is het weer zover: duizenden vogelaars in heel Europa tellen op diezelfde dag de trekvogels wanneer deze richting het zuiden vliegen. Het gaat daarbij om miljoenen vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 25e keer, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International.  

Aandacht voor vogels

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen in de pers.

De aantallen

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje! Vorig jaar waren er 164 telposten. 

Resultaten 2017-2019

 

 

Top 10 2019

Top 10 2018

Top 10 2017

  Totaal:  824.389
Aantal soorten: 209
Totaal: 1.357.034
Aantal soorten: 204
Totaal: 246.189
Aantal soorten: 199
1. spreeuw 228.396 vink 668.848 spreeuw 77.687
2. kolgans 116.660 spreeuw 298.447 vink 24.726
3. vink 68.318 graspieper 130.525 graspieper 19.436
4. sijs 67.886 zanglijster 46.443 kievit 16.208
5. zanglijster 39.851 veldleeuwerik 25.595 grauwe gans 15.434
6. kokmeeuw 26.498 kneu 25.380 aalscholver 13.872
7. graspieper 24.203 kokmeeuw 14.346 goudplevier 8.075
8. grauwe gans 22.084 koperwiek 13.161 kokmeeuw 7.186
9. aalscholver 21.574 grauwe gans 12.369 smient 5.587
10. brandgans 21.303 aalscholver 12.314 kneu 5.249

 

Foto-impressies van de Euro Birdwatch 2019

Klik op de foto voor een groter beeld

Vogeltrek en het weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen. Goed trekweer voor de vogels zelf is uiteraard juist rugwind (dus noorden en/of oostenwind). Maar dan gaan ze juist vaak hoog vliegen, waardoor ze minder goed worden waargenomen en geteld. En als de zon doorbreekt is er kans op roofvogeltrek.

Het is dus afwachten wat de omstandigheden op 3 oktober zijn. Maar het moet wel erg slecht weer worden willen de tellers niet naar buiten gaan. Want de najaarstrek is voor veel vogelaars één van de hoogtepunten van het jaar. Gedurende de dag zelf zal deze pagina regelmatig worden geüpdatet met de laatste indrukken en aantallen. Hopelijk wordt het dus een trekvogelrijke dag!

De gaai stond voor het eerst in de top 10, dankzij de invasie / Rene van Rossum

Aanvoer uit het noorden en oosten

Een andere factor die van belang is voor de aantallen trekvogels die tijdens de Birdwatch in Nederland worden geteld, is echter de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Traditioneel kijken we bijvoorbeeld naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd.

Vorig jaar was bijvoorbeeld duidelijk te merken dat in de week voorafgaand aan de telling grote aantallen vogels waren vertrokken vanuit Zuid-Zweden, vooral vinken en kepen maar ook flink wat sperwers en rode wouwen. Ook in Nederland kregen we daar wat van mee. En er was gaaien-‘invasie’ dat najaar die ook tijdens de Euro Birdwatch doorging. Dit was toch wel één van de leukste verschijnselen van die Euro Birdwatch.

Telpost Diemerpark / Frank van Groen

Ruim 160 telposten in het hele land

Meer informatie?

Wilt u een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wilt u meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.

Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
0306937759 of 0618135266
Neem contact met mij op