Navigatie overslaan
Telpost de Puinhoop / Rene van Rossum

Telpost de Puinhoop / Rene van Rossum

Euro Birdwatch 2020

Op zaterdag 3 oktober 2020 was het weer zover: duizenden vogelaars in heel Europa telden op diezelfde dag de trekvogels die zuidwaarts vlogen. Het gaat daarbij om miljoenen vogels, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming deze Euro Birdwatch voor de 25e keer, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International. Op deze pagina vindt u de laatste resultaten van deze megatrekvogeltelling.
Logo Birdwatch 2020

Aandacht voor vogels

De Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. En het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hierdoor draagt het evenement er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming. In verschillende van de deelnemende landen is dat laatste namelijk hard nodig. In Nederland is de Euro Birdwatch daarnaast ook een uitstekende gelegenheid om het belang van ons land voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen in de pers. 

De aantallen

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje!

 

Top 10 2020

Top 10 2019

Top 10 2018

  Totaal: 721.574
Aantal soorten: 203
Totaal: 824.389
Aantal soorten: 209
Totaal: 1.357.034
Aantal soorten: 204
1. spreeuw 380.676 spreeuw 228.396 vink 668.848
2. vink 163.590 kolgans 116.660 spreeuw 298.447
3. graspieper 31.937 vink 68.318 graspieper 130.525
4. kievit 18.428 sijs 67.886 zanglijster 46.443
5. kokmeeuw 14.139 zanglijster 39.851 veldleeuwerik 25.595
6. aalscholver 12.849 kokmeeuw 26.498 kneu 25.380
7. boerenzwaluw 9.017 graspieper 24.203 kokmeeuw 14.346
8. grauwe gans 8.689 grauwe gans 22.084 koperwiek 13.161
9. stormmeeuw 7.004 aalscholver 21.574 grauwe gans 12.369
10. zanglijster 6.181 brandgans 21.303 aalscholver 12.314

Bekijk hier het persbericht n.a.v. de voorlopige resultaten

Bijzondere waarnemingen

Rode wouw (32), grote pieper (10), Pontische Meeuw (18), bladkoning (6), parelduiker (3), zeearend (13), slangenarend (1), velduil (7), Cetti’s zanger (3), kuifaalscholver (2), visarend (2), koereiger (2), geelpootmeeuw (4), middelste jager (2), roodkeelpieper (8), roodhalsfuut (1), wespendief (2), zwarte wouw (3), steppekiekendief (1), dwerggors (2), ortolaan (2) en een duinpieper.          

Impressies Euro Birdwatch

Vogeltrek en het weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen. Goed trekweer voor de vogels zelf is uiteraard juist rugwind (dus noorden en/of oostenwind). Maar dan gaan ze juist vaak hoog vliegen, waardoor ze minder goed worden waargenomen en geteld. En als de zon doorbreekt is er kans op roofvogeltrek.

Zaterdag was het beeld behoorlijk wisselend; op meerdere plaatsen was er (lichte) regen, maar gelukkig ook wel droge perioden. En de wind waaide misschien iets te hard voor massale vogeltrek. Maar het moet wel erg slecht weer worden willen de tellers niet naar buiten gaan. Want de najaarstrek is voor veel vogelaars één van de hoogtepunten van het jaar. Uiteindelijk was het dus toch een uitstekende dag; de 4e beste Birdwatch ooit zelfs, wat de aantallen getelde vogels betreft.

Rode wouw / René van Rossem Rode wouw bij telpost De Puinhoop/ René van Rossum

Aanvoer uit het noorden en oosten

Een andere factor die van belang is voor de aantallen trekvogels die tijdens de Birdwatch in Nederland worden geteld, is echter de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Traditioneel kijken we bijvoorbeeld naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo – en in minder mate in Duitsland en Polen - om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd.

In de week voorafgaand aan de telling zijn grote aantallen vogels vertrokken vanuit Zuid-Zweden, vooral vinken en kepen maar ook flink wat sijzen, sperwers en rode wouwen. En daar hebben we in Nederland ook het één en ander van meegekregen, want ook in Noord-Duitsland vlogen deze vogels de afgelopen week goed.

Ruim 160 telposten in het hele land

6.000.000 vogels!

Zoals gezegd is het een internationaal evenement. Dit jaar deden 36 landen mee. En die telden samen maar liefst bijna zes miljoen vogels – 5.986.522 om precies te zijn. Hiervoor waren ongeveer 24.000 vogelaars in touw, verspreid over 1.724 tellingen. Ongelooflijk, maar waar: onze Finse partnerorganisatie telde zo’n 2,5 miljoen vogels, de meeste van allemaal. De tellingen in Nederland stonden garant voor de 3e positie (721.574) in de ranglijst van meest getelde vogels (in Zweden werden er ruim 980.000 geteld). Indrukwekkende getallen van een indrukwekkend fenomeen.

Euro Birdwatch

Meer informatie?

Wilt u een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wilt u meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.

Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
0306937759 of 0618135266
Neem contact met mij op