Euro Birdwatch 2017

Elk najaar tellen vogelaars in heel Europa de trekvogels wanneer miljoenen vogels richting het zuiden vliegen, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert Vogelbescherming de Euro Birdwatch al meer dan 20 jaar, samen met de uitstekende website www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International.

In 2017 vind de Euro Birdwatch plaats op zaterdag 30 september.

Aandacht voor vogels en hun leefgebieden

Het doel van dit evenement is wereldwijd aandacht te schenken aan vogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende deelnemende landen, doordat vogels en hun bescherming weer eens voor het voetlicht worden gebracht. Ook kan dit evenement ertoe bijdragen dat meer mensen geïnteresseerd raken in vogels. De Euro Birdwatch is daarnaast een uitstekende gelegenheid om in de pers het belang van Nederland voor trekvogels nog eens voor het voetlicht te brengen.

Telposten Euro Birdwatch 2016

Meer dan 150 telposten in het hele land

In ons land zijn het vooral (vele honderden) vrijwilligers die tijdens de Euro Birdwatch - in het hele land - trekvogels tellen op meer dan 150 telposten, zowel vogelwerkgroepen als speciale telgroepen die in voor- en najaar vele uren maken om voorbijtrekkende vogels te tellen.

Bekijk hier de telposten met hun telgegevens

Download het verslag van de Euro Birdwatch 2016

De aantallen

Zoals in onderstaande tabel te zien is, verschillen de aantallen trekvogels (en soorten) die op deze dag worden geteld nogal van jaar tot jaar. Dat ligt met name aan het weer (zie ook verderop). Maar de vogeltrek is hoe dan ook een waanzinnig fenomeen en de Birdwatch geeft een mooi inkijkje!

Resultaten (150 telposten)

  Top 10 2016 Top 10 2015 Top 10 2014
  Totaal:397.050  
Aantal soorten: 197 
(stand: 03-10-2016)
Totaal: 316.313
Aantal soorten: 190
Totaal: 1.420.905
Aantal soorten: 209
1. graspieper  131.396 spreeuw 67.869  spreeuw 488.680
2. vink 113.078 vink 38.308  vink 382.307
3. spreeuw 57.064 kolgans 35.231  zanglijster 118.102
4. grauwe gans 9.971 graspieper 20.038 graspieper 85.021
5. kneu 8.460 kievit 15.349 kolgans 54.185
6. kokmeeuw 7.848 grauwe gans 13.264 veldleeuwerik 46.356
7. aalscholver 6.627 kokmeeuw 13.105 kievit 29.575
8. boerenzwaluw 6.541 kneu 9.279 kokmeeuw 27.707
9. kievit 6.540 toendrarietgans 6.937 grauwe gans 24.516
10. witte kwikstaart 4.724 sijs 6.520 kneu 20.314
De graspieper werd in 2016 voor het eerst het meest gezien in Nederland

Goed trekweer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager. Goed trekweer voor de vogels is uiteraard rugwind. Maar wanneer het weer in de week voorafgaand aan de Birdwatch rustig is en als kort van tevoren veranderd naar meer herfstig weer, waarbij de wind draait naar het zuidwesten, dan is het juist weer goed voor de tellers. Zo’n weersverandering brengt de trekvogels namelijk vaak in beweging, en met tegenwind vliegen ze vaak laag en worden dan makkelijker opgemerkt. Afwachten dus wat het dit jaar gaat worden.

Trekvogels in aantocht?

Een andere factor die van belang is voor de aantallen trekvogels die tijdens de Birdwatch in Nederland worden geteld, is de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Traditioneel kijken we bijvoorbeeld naar de befaamde telposten bij het Zuid-Zweedse Falsterbo om te kijken naar wat er aan trekvogels is te verwachten tijdens de Euro Birdwatch, vooral omdat daar al sinds jaar en dag fanatiek wordt geteld en dagelijks worden gerapporteerd. Maar ook uit Oost-Europa (nog zo’n herkomstgebied voor ‘onze’ doortrekkers) komen steeds vaker tellingen beschikbaar. Ook dit is dus nog niet te voorspellen.

Europese resultaten

Meestal worden tegelijkertijd nog in zo’n 40 andere Europese landen trekvogels geteld, georganiseerd door onze BirdLife-partnerorganisaties aldaar. Het totaal aantal deelnemers dat jaarlijks meedoet aan het evenement in Europa is gemiddeld meer dan 30.000. In Nederland zijn dat er ongeveer 2.500. Al deze mensen zijn dan betrokken bij meer dan 1.000 verschillende activiteiten/tellingen. Het is dus met recht een mega-simultaantelling!

Geregeld worden hierbij (in totaal) miljoenen geteld in Europa. En sommige zusterorganisaties – met name die in Scandinavië - tellen vaak wel meer dan 1 miljoen (soms wel meer dan 2 miljoen) trekvogels! Dat soort aantallen halen we in Nederland meestal niet, maar zie hierboven, bij de aantallen van 2014.

De spreeuw op 3 in de top 10 in Nederland in 2016, waar deze soort normaliter de toppositie haalt.

Eerdere verslagen Euro BirdWatch

Meer informatie?

Wilt u een digitaal bestand van eerdere verslagen ontvangen of wilt u meer informatie over de Euro Birdwatch, neem dan contact op met Gert Ottens.

Gert Ottens
Neem contact met mij op

Optiek- specialist

Koop uw verrekijker of telescoop bij Vogelbescherming! Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Én u steunt het werk van Vogelbescherming. 

Bekijk ons assortiment

Veilig verblijf voor trekvogels

Trekvogels zijn op hun tocht afhankelijk van een keten van pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden. Het verlies van één belangrijk gebied kan al gevolgen hebben voor de hele populatie. Internationale samenwerking is dus een absolute voorwaarde om vogels te beschermen. Er zijn mooie resultaten geboekt. 

Helpt u mee?

Gerelateerde items