Navigatie overslaan
Kraanvogel / Shutterstock Alle berichten

Speciale band met Oekraïne

Geplaatst op 1 maart 2022

Vogelbescherming maakt onderdeel uit van BirdLife International, een koepelorganisatie van 117 organisaties. Krachtige Partners met veel leden – zoals Vogelbescherming – helpen in dit netwerk beginnende organisaties zich te ontwikkelen. Zo heeft Vogelbescherming mede aan de basis gestaan van een bloeiende vogelbeschermingsorganisatie in de Oekraïne, de USPB. Vandaag kregen we het bericht dat alle medewerkers op dit moment veilig zijn, al weet niemand uiteraard hoe het verder gaat.

Vogelbescherming was nauw betrokken bij de oprichting van de Oekraïense BirdLife Partner Ukraïniën Society for the Protection of Birds (USPB) in 1994. Als zogeheten Supporting Partner uit het BirdLife-netwerk heeft Vogelbescherming sindsdien de USPB helpen ontwikkelen tot een organisatie die inmiddels niet meer weg te denken is in de Oekraïense natuurbescherming. Zo is de USPB volop betrokken bij grootschalige projecten gericht op habitatherstel van veengebieden en steppen. De projecten dragen bij aan het vastleggen van broeikasgassen en verbeteren het leefgebied van bedreigde soorten als waterrietzanger en grote trap. Bij de rivier de Prypiat in het noordwesten wordt 20.000 hectare veengebied opnieuw vernat.

De rol van Vogelbescherming beperkte zich in de loop der jaren steeds meer tot adviezen en training gericht op de interne organisatie, de meerjarenstrategie voor bescherming en bijvoorbeeld een betere inbedding van de organisatie in de Oekraïense samenleving. Zo rond 2014 konden we het traject beëindigen en was een bloeiende vereniging ontstaan. De verovering van De Krim die toen plaatsvond, bleek later geen grote nadelige gevolgen te hebben voor de natuurgebieden aldaar.

Geschokt

Net als de meeste Nederlanders waren we bij Vogelbescherming geschokt door de oorlog die afgelopen week werd ontketend door de Russische regering. Daarbij gingen natuurlijk onze gedachten onmiddellijk uit naar de hartelijke en gepassioneerde natuurbeschermers met wie we hebben samengewerkt.

Vandaag kregen we bericht dat zij en hun familie op dit moment veilig zijn. De directeur Oleg Dudkin die zijn medewerkers helpt waar hij kan, is er zelfs van overtuigd dat zij zich op korte termijn weer kunnen inzetten voor de natuur en de vogels van Oekraïne. We hopen van harte dat dat inderdaad zo is.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Vogelbescherming internationaal

Veel vogels zijn trekvogels. Om ze goed te kunnen beschermen zijn wereldwijd sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners langs de trekroute en ondersteunt ze waar nodig.

Ons internationale werk