Navigatie overslaan
Poelsnip / Shutterstock Alle berichten

Doek valt voor Vogelbescherming Wit-Rusland

Geplaatst op 22 maart 2022

Op 18 maart 2022 heeft een Wit-Russische rechter besloten dat de APB, Vogelbescherming Wit-Rusland, wordt verboden wegens ‘staatsvernietigende activiteiten’. De APB treft hiermee hetzelfde lot dat honderden niet-gouvernementele organisaties in het land eerder trof. 

Het parket heeft de vogelbeschermers van extremistische propaganda beschuldigd. “Onder het mom van vrijwilligerswerk om vogels te redden, voert de organisatie APB extremistische activiteiten uit op het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland, gericht op het verstoren van de sociale en politieke situatie in het land”, luidde de aanklacht. Bewijs hiervoor ziet men in de slogan van het APB, ‘The Birds (stand) with the People’, waarin men aanwijzingen ziet voor een oproep voor een coup.

Zeldzame en bedreigde vogels

Het verbod op de Wit-Russische BirdLife Partner – collega-organisatie van Vogelbescherming Nederland – is een grote klap voor de vogel- en natuurbescherming in Oost-Europa. Wit-Rusland is een groot land dat nog veel grote, ongerepte natuurgebieden herbergt. Zoals de beroemde Pripjatmoerassen en het Almany Veen. Het land herbergt belangrijke populaties van vogelsoorten die zeldzaam of bedreigd zijn in Europa, zoals bastaardarend, Laplanduil, poelsnip, Terekruiter, witvleugelstern, waterrietzanger en azuurmees.

Waterrietzanger / Shutterstock Waterrietzanger / Shutterstock

Natuurlijke klimaatbescherming

Tienduizenden hectaren eerder drooggelegde moerassen zijn weer hersteld ten gunste van klimaat en natuurbehoud. Mede door het werk van vogelbeschermers is Wit-Rusland vandaag de dag een belangrijke speler op het gebied van natuurlijke klimaatbescherming en wereldleider in het herstel van veengebieden. De aanwijzing van enorme natuurgebieden van Europees belang is ook het resultaat van jarenlang werk van de 25.000 vrijwilligers en de ongeveer 1.000 leden van de APB.

Geen politieke beweging

Patricia Zurita, directeur van BirdLife International, betreurt de beslissing van de rechtbank. ‘’Onze gedachten en onze steun gaan uit naar alle medewerkers van de APB. Het APB is geen politieke beweging, nooit geweest ook. Het doel was altijd natuurbescherming, het behoud van ecosystemen en flora en fauna. In de afgelopen 24 jaar heeft het APB veel bereikt voor het behoud van de vogels en de biodiversiteit in Wit-Rusland. We zijn bedroefd dat de APB ophoudt te bestaan, maar geloven niet dat dit het einde is van de natuurbescherming in Wit-Rusland.”

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International