Navigatie overslaan
Tapuit / Shutterstock Alle berichten

Regie nodig in stikstofcrisis

Geplaatst op 29 januari 2020

Vogelbescherming roept de overheid op om de regie te pakken bij de hervorming van de landbouw en het noodzakelijke natuurherstel.

Vandaag spraken premier Rutte en minister Schouten (LNV) in het gebouw van radio Kootwijk met verschillende organisaties - waaronder Vogelbescherming Nederland - over de stikstofcrisis. Vogelbescherming vindt het positief dat het kabinet in gesprek gaat met maatschappelijke en landbouworganisaties over het stikstofprobleem. De verantwoordelijkheid voor een oplossing ligt echter voor alles bij de rijksoverheid.

Niet alleen kijken naar stikstof

De stikstofcrisis is ontstaan door onhoudbaar beleid van de overheid. De afgelopen kabinetten schoven oplossingen voor de overdaad aan stikstofdepositie jarenlang voor zich uit. Natuurgebieden hebben er zwaar onder te lijden gehad. Nu zal de overheid regie moeten nemen bij het oplossen van het probleem.

Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het stikstofprobleem. De te hoge uitstoot van stikstof is één van de oorzaken waardoor het slecht is gesteld met de Nederlandse natuur en de leefbaarheid van ons land. Stevig beleid en een miljardeninvestering is nu nodig om natuurgebieden te herstellen en tegelijkertijd de landbouw te hervormen.

Perspectief voor boeren

Alleen met een natuurvriendelijke landbouw kunnen we de natuur in Nederland op de lange termijn redden. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Vogelbescherming denkt graag samen met boeren en andere natuurorganisaties mee over die toekomst. Een toekomst waarin boeren het perspectief hebben een goede boterham te verdienen én de natuur zich kan herstellen. Dan horen we straks weer de zang van de nu bijna uitgestorven veldleeuwerik boven een natuurrijk landschap.