Navigatie overslaan
Alle berichten

Reddingsplan grote karekiet van start

Geplaatst op 24 december 2015

Grote karekieten hebben het zwaar in Nederland. Er moet snel iets gebeuren wil deze oer-Hollandse ratelaar van het riet niet uitsterven in Nederland. Daarom heeft Vogelbescherming een reddingsplan gelanceerd. In de Loosdrechtse Plassen – het belangrijkste bolwerk van de grote karekiet – gaan we mede dankzij uw steun het leefgebied drastisch verbeteren. 

Van de duizenden broedparen van de grote karekiet die ooit onze rietmoerassen bevolkten zijn er nauwelijks meer dan 100 over. Dat maakt hem nog moeilijker waarneembaar. Met zijn verborgen leefwijze in dichte rietvelden en met de perfecte bruine schutkleuren, zie je een grote karekiet snel over het hoofd.

Maar horen doe je hem des te beter. Weinig voorjaarsgeluiden zijn zo karakteristiek als de keiharde keelrasp van deze rietratelaar. Het draagt tot wel een kilometer ver. Grote karekieten zijn dan misschien niet snel te zien, ze zijn door hun harde ratel vrij gemakkelijk te vinden.

Oud en sterk riet is er bijna niet (meer)

Terwijl andere rietzangers klein zijn, is de grote karekiet bijna zo groot als een spreeuw. Dat verklaart de voorkeur voor groot en sterk waterriet. Maar juist dat type riet verdwijnt in Nederland steeds meer. Daarom gaat het hard achteruit met deze rietmuzikant.

Aan het begin van de vorige eeuw waren er in Nederland duizenden broedparen. Maar rond 1975 is de populatie al fors geslonken tot 1200-1600 paar. In 2013 waren er nog maar 120-150 broedparen over. Een rechte lijn richting uitsterven. Er moest dus iets gebeuren! Vogelbescherming is daarom samen met de werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen en de twee vooraanstaande onderzoekers en natuurbeschermers, Jan van der Winden en Angela van Bergeijk, gestart met de verbetering van het leefgebied van grote karekieten in een van de laatste bolwerken in Nederland: de Loosdrechtse Plassen.

Deze maatregelen zijn mogelijk dankzij de financiële steun van leden van Vogelbescherming en het Prins Bernard Cultuur Fonds. Lees hier meer over het reddingsplan voor de grote karekiet.

Steun ons werk

Wil je Vogelbescherming Nederland steunen in ons werk om moerasvogels als de roerdomp, het porseleinhoen en de grote karekiet meer en beter leefgebied te geven, help ons dan met een financiële bijdrage.

Actieplan bedreigde vogels

Het beschermingsproject voor de grote karekiet is onderdeel van het Actieplan bedreigde vogels van Vogelbescherming. Met het actieplan wil Vogelbescherming Nederland de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven. Drie van de elf soorten uit het Actieplan zijn moerasvogels, dus soorten die afhankelijk zijn van de moerasgebieden in Nederland. Dit zijn roerdomp, porseleinhoen en grote karekiet.