Navigatie overslaan
Alle berichten

Rechter: voorlopig geen afschot ganzen in Overijssel

Geplaatst op 19 januari 2015

In de Provincie Overijssel mogen voorlopig geen grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen worden geschoten. De rechtbank in Zwolle heeft vandaag in een spoedprocedure besloten dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Vogelbescherming is blij met de uitspraak. Hierdoor zijn de overwinterende ganzen in Overijssel op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.

Schorsing toegewezen op verzoek van Vogelbescherming

De provincie Overijssel heeft de Faunabeheereenheid ontheffing verleend om de komende vijf jaar, jaarrond, vrijwel onbeperkt grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te doden door afschot. Vogelbescherming Nederland heeft tegen deze ontheffing bezwaar ingediend. Omdat de behandeling van die zaak op zich laat wachten, stapte Vogelbescherming naar de rechter om de ontheffing voorlopig te schorsen. De uitspraak van de rechtbank in Zwolle houdt in dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de ontheffing tot 1 maart 2015.

Afschot onder het mom van schadebestrijding

Vogelbescherming diende dit verzoek in bij de rechtbank om op die manier per direct het doden van ganzen in de winter te kunnen stoppen. In de winter wordt ons land bevolkt door ganzen uit Noord-Europa en Rusland om hier de koude maanden door te brengen. De provincie Overijssel is de enige provincie in ons land die het toestaat om, onder het mom van schadebestrijding, grootschalig afschot op trekganzen toe te passen, terwijl ganzen in die wintermaanden nauwelijks voor schade zorgen.  Daarmee is het massaal doden van ganzen het doel op zich geworden, terwijl Nederland juist een internationale verantwoordelijkheid heeft voor deze ganzen.

Vogelbescherming is van mening dat de provincie de verantwoordelijkheid voor deze vogels naast zich neerlegt en de relevante wet- en regelgeving aan zijn laars lapt en diende daarom een bezwaarschrift in.