Navigatie overslaan
Alle berichten

Rapport Europese natuurwetgeving: natuur cruciaal voor mens

Geplaatst op 26 oktober 2015

Het rapport ‘Topsector Natuur’ van bureau Ulucus is vandaag in Den Haag aangeboden aan de Tweede Kamerleden Leenders (PvdA) en Heerema (VVD). Dit rapport, in opdracht van Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten, is een synthese van onderzoeken die zijn gedaan naar nut en noodzaak van Europese natuurbeschermingsregels. De Europese Unie evalueert momenteel de natuurwetgeving via de zogenoemde Fitness Check. Vogelbescherming vreest dat deze evaluatie leidt tot het uitkleden van deze wetten.

Het rapport concludeert dat het zinnig is om wetgeving periodiek te evalueren. Het kan helpen om wetgeving effectiever en efficiënter te maken. Het rapport trek acht conclusies, waaronder:

Natuurbehoud is cruciaal voor de mens

Voor haar voortbestaan is de mens afhankelijk van natuur, in de zin van productie (bijv. hout en vis), regulatie (bijv. waterveiligheid en klimaatregulatie), culturele diensten (bijv. toerisme en recreatie) en diensten die de bovenstaande diensten ondersteunen (denk aan bodemvruchtbaarheid).

Europese doelen niet behaald

De Nederlandse natuur staat er slecht voor, de afgelopen 15 jaar is er veel natuur verdwenen of in kwaliteit achteruit gegaan. Die slechte staat heeft een ongunstig effect op de Nederlandse economie, denk aan zaken als drinkwatervoorziening en plaagonderdrukking. De urgentie van goede natuurbescherming is daarom groot, maar Nederland loopt op dit punt ver achter.  Volgens de doelstellingen moesten in 2013 voor alle 162 Natura 2000-gebieden beheerplannen klaar zijn, in augustus 2015 waren dat er slechts 6.

Landbouw is het grootste probleem

De landbouw is de sector met zowel de meest frequente als meest negatieve effecten op natuurgebieden en soorten, voornamelijk ten gevolge van intensivering en schaalvergroting. In Nederland speelt dit nog meer dan in Europa: tweederde van onze grond is in gebruik voor de landbouw. Europese natuurdoelen vereisen daarom natuurvriendelijkere landbouw.

Natuurbescherming werkt, nu volle kracht vooruit met de uitvoering

Daar waar de Europese natuurbeschermingsregels goed worden uitgevoerd, heeft natuur de kans om zich te herstellen, zoals bleek uit “the State of Nature”, een recente Europese studie. De onderzoekers pleiten voor een versnelling van de uitvoering van natuurwetgeving, niet tot aanpassing van de Richtlijnen. Aanpassing zou leiden tot een flinke verdere vertraging en een kapitaalvernietiging die niet past bij de Europese ambitie om meer kostenefficient te werken.

VHR niet aanpassen

De Tweede Kamerleden Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), die als rapporteurs verantwoordelijk zijn voor verslaglegging aan de Kamer over de Fitness Check,  namen het rapport vandaag in ontvangst uit handen van Arnold van Kreveld van onderzoeksbureau Ulucus.  Leenders van de PvdA: "De Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moeten we niet gaan aanpassen. We moeten de uitvoering verbeteren en versnellen",

Op 20 november a.s. maakt de Europese Commissie de tussentijdse resultaten van de Fitness Check bekend. Dan wordt duidelijk wat ze met de natuurbeschermingsregels van plan is.

Het volledige rapport is te lezen op de website van Ulucus.