Navigatie overslaan
veldleeuwerik / shutterstock Alle berichten

Het EU Landbouwbeleid moet anders!

Geplaatst op 4 april 2017

De Living Land actie voor het toekomstige landbouwbeleid in Europa is afgesloten.

Het Nederlandse platteland is veranderd. Van natuurrijke cultuurlandschappen naar eenzijdige agrarische productieterreinen. Natuur en vogels delven het onderspit. Boeren komen in de knel door te weinig inkomsten. Genieten van plattelandsnatuur en frisse lucht is steeds moeilijker. Een groot deel van de problemen komt door hoe de EU de landbouw heeft georganiseerd. Laat de EU weten dat het anders moet!

Wat speelt er?

De kaalslag op het platteland speelt zich niet alleen in Nederland af, maar in vrijwel de hele EU. Het is de schandvlek van het Europese landbouwbeleid. We wijzen daarbij niet met de beschuldigende vinger naar de boer. De boer is óók slachtoffer geworden met hoge schuldenlasten en lage inkomens. Het zijn de agro-industriële reuzen die profiteren van het model dat is gericht op maximale productie.

Het is de plicht van de politiek het probleem serieus aan te pakken. Het zijn immers de EU en de Europese regeringen die het zo ver hebben laten komen. Op dit moment voert de EU een publieksconsultatie uit over het Gemeenschappelijke Europees Landbouwbeleid. Een uitgelezen moment om massaal te laten weten dat we dit niet meer willen. Dat kan tot 2 mei 2017 door de campagne Living Land te steunen. Living Land is een campagne van vele Europese natuurorganisaties, in Nederland coördineren Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming de campagne.

Wat willen we wel?

Een nieuw landbouwbeleid dat eerlijk, duurzaam en gezond is. In plaats van een op productiegroei gericht beleid naar een aanpak waarin natuur en landschap, milieu, dierenwelzijn en voedselkwaliteit centraal staat. Als het enorme budget van de EU voor landbouw (59 miljard euro, bijna 40 procent van het totale budget!) voor een substantieel deel wordt ingezet voor natuur-inclusieve landbouw valt er nog heel wat te redden.