Navigatie overslaan
Grutto / Nature in Stock Alle berichten

Provinciale verkiezingsprogramma’s hoopvol voor noodlijdende boerenlandvogels

Geplaatst op 14 maart 2019

Een toenemend aantal politieke partijen besteedt in hun verkiezingsprogramma meer aandacht aan boerenlandvogels, in vergelijking met de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Vogelbescherming luidt de noodklok voor vogels van het platteland zoals de grutto, veldleeuwerik en scholekster, die de laatste decennia dramatisch in aantal achter uit zijn gegaan. Het provinciale natuurbeleid van de komende vier jaar zal het lot van deze soorten bepalen. Nu meerdere politieke partijen opschuiven ten gunste van de boerenlandvogels moet dit ook zichtbaar worden in de coalitieakkoorden na 20 maart.

Verkiezingsprogramma’s onderzocht

Uit het onderzoek blijkt dat GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP in al hun verkiezingsprogramma’s aandacht hebben voor de boerenlandvogels. Ook bij D66, PvdA, 50PLUS en SP gebeurt dat in veel provincies. De achterhoede wordt gevormd door partijen die kritisch zijn over natuurherstel, zeker als dat indruist tegen traditionele opvattingen over landbouw. Dit zijn de partijen CDA, VVD en PVV.

Achterhoede komt in beweging

Vogelbescherming vindt het echter bemoedigend dat ook bij CDA en VVD een groeiend besef is dat er meer moet gebeuren om de achteruitgang van boerenlandvogels te keren. Het CDA schenkt in vier provinciale programma’s meer aandacht aan de boerenlandvogels dan bij de vorige verkiezingen. Ook de VVD zegt in verschillende partijprogramma’s te willen investeren in weidebeheer voor het behoud van de ”unieke populatie weidevogels”. Het is van groot belang voor het voortbestaan van veel boerenlandvogels dat dit soort beloftes na de verkiezingen wordt nagekomen. In verschillende provincies lijken er na 20 maart meerderheden met een stevig beleid voor het redden van boerenlandvogels. Daarmee wordt er een trendbreuk gerealiseerd na jarenlange achteruitgang.

Motie

In Noord-Holland is sprake van een dalende trend van meer dan 60 procent onder de weide- en akkervogels, fors boven het landelijk gemiddelde. Vogelbescherming riep de provincie op een actieplan op te stellen, anders zouden vogels als watersnip, wulp en veldleeuwerik binnen tien jaar halveren. ChristenUnie heeft meteen na dit nieuws een motie ingediend om een provinciaal actieplan op te stellen. Deze motie is met brede steun aangenomen. Deze motie sluit goed aan bij de tendens in veel programma’s van politieke partijen.

Vogelbescherming roept alle partijen op dit momentum te benutten en na de Provinciale Statenverkiezingen concrete, voldoende gefinancierde actieplannen voor boerenlandvogels te ontwikkelen en uit te voeren. Gezien de aandacht voor boerenlandvogels in de verkiezingsprogramma’s moeten de aankomende coalitieakkoorden dit ook laten zien.