Navigatie overslaan
Pieter Aaldring / Fred van Diem Alle berichten

Pieter Aaldring wil meer vogels!

Geplaatst op 31 augustus 2021

Pieter Aaldring keek al vanuit de kinderwagen naar de vogels in de bomen. En die liefde bleef. Ondanks een veeleisende baan, veel sport en een druk gezinsleven, maakt hij graag tijd voor zijn hobby. Hij is geen ‘twitcher’ – iemand die alles laat vallen om een bijzondere soort te spotten – maar als het even kan, trekt hij de natuur in met zijn verrekijker. Ook in de stad is veel te zien. Zo leeft er naast de IKEA in Delft een kolonie lepelaars. Goed voorbeeld van een soort die Pieter graag voor zijn stad wil behouden.

Stadsvogeladviseur

 

Naam: Pieter Aaldring (53)

Gemeente: Delft

Dagelijks leven: Consultant subsidies voor ProRail

Focussoort: Alle 85 soorten in en rond de stad Delft

Stadsvogeladviseur sinds: 2010

Een van de projecten waar Pieter zich in heeft vastgebeten, is het inbouwen van nestkasten bij renovatie- en bouwwerkzaamheden. Pieter: “Gemeenten hebben daar hele duidelijke richtlijnen voor. Maar in de praktijk blijken de aannemers die regels niet altijd scherp in het vizier te hebben. In plaats van achteraf vragen te stellen of moeilijk te doen, ga ik liever vooraf naar de bouwplaatsen om concreet advies te geven. Die oplossingsgerichtheid wordt gewaardeerd. Onlangs werd ik door een ontwikkelingsbureau in Rijswijk gevraagd alvast mee te kijken naar de plannen van een nieuwe wijk. Dan kun je echt een verschil maken. Deze tijd vraagt daar ook om. Bouwers komen er niet meer met alleen een prachtig statement op hun website over groen en sustainable. Ik zeg: boter bij de vis! Daarbij bied ik ze graag mijn expertise aan.”

Lepelaar / Elwin van der Kolk Lepelaar / Elwin van der Kolk

85 soorten

De stad is belangrijk voor vogels. In en om Delft broeden wel 85 soorten, ook zeldzame. Zo leeft er naast de IKEA in Delft een kolonie lepelaars. Goed voorbeeld van een soort die Pieter graag voor zijn stad wil behouden. Met hulp van zijn vele contacten probeert Pieter de leefomgeving voor al die vogels nog verder te verbeteren.

Pieter: “Nature Today – de nieuwssite over de natuur – schreef een prijsvraag uit voor de beste groenbeheerder van het land. Niet Delft, maar Gouda won. Delft doet best veel, maar het kan dus beter. Daar ligt mijn ambitie.”

Als hij ziet dat er te veel wordt gemaaid, trekt Pieter aan de bel. Maar het zou beter zijn als het hele maaibeleid een stuk ecologischer zou worden. “En dat soort veranderingen duren lang. Eerst moet de politiek om, dan de ambtenaren en dan de uitvoerders. Voor een nieuw bermbestek zijn andere afspraken nodig en wellicht andere machines. In Delft wordt nu een meter uit de kant gemaaid, dat is al een goed begin. Maar er is nog een lange weg te gaan.”

Bouwers komen er niet meer met alleen een prachtig statement op hun website over groen en sustainable. Ik zeg: boter bij de vis! Daarbij bied ik ze graag mijn expertise aan.

Pieter Aaldring
Lepelaar kolonie / Helma Vonk - Fotogalerij Lepelaar kolonie / Helma Vonk - Fotogalerij

ProRail

Ook op zijn werk bemoeit Pieter zich met het groenbeleid. “De spoorbanen kun je zien als een groen netwerk waarlangs insecten migreren. En waar insecten leven, vind je vogels. Dat betekent wel dat het bermbeheer moet worden aangepast. Dat is best een opgave, want sommige planten zijn niet wenselijk langs het spoor. Ik heb inmiddels contact met o.a. Honey Highway en we hebben al een aantal bermen met een kruidenrijk mengsel ingezaaid, zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Dat willen we verder uitbreiden.”

Pieter werkt nauw samen met andere organisaties uit de buurt, zoals het Platform Groen in Rijswijk en Natuur en Milieu Pijnacker. Ook als voorzitter van de lokale Vogelwacht voor Delft en Omstreken bouwt hij zijn netwerk verder uit. Pieter: “Mijn werk als Stadsvogeladviseur loopt over in het voorzitterschap van de Vogelwacht. Die bestaat al sinds 1962, toen de vogels door de strenge vorst de winter door geholpen moesten worden. Nu telt de club zo’n 350 leden. Velen zijn actief als vrijwilliger; ze zitten in broedvogelwerkgroepen, onderhouden wanden voor oeverzwaluwen, geven lezingen of organiseren excursies en cursussen. Al deze mensen helpen op hun eigen manier de vogels in en om onze stad.”

Pieter Aaldring / Fred van Diem Pieter Aaldring / Fred van Diem

Pieter: “Ik pak mijn Stadsvogeladviseurschap nogal bestuurskundig aan. Door mijn werk bij ProRail zijn de lijntjes naar gemeenten en overheden kort. Ik heb altijd veel ideeën en nog meer ambities, maar weet dat ik niet alles waar kan maken. Daarom kies ik vogelprojecten die heel concreet en praktisch zijn. Stapsgewijs probeer ik zoveel mogelijk te veranderen.”

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl