Navigatie overslaan
Jaap vd Berg / Fred van Diem Alle berichten

Jaap van den Berg rent de vogels achterna

Geplaatst op 31 januari 2022

Jaap van den Berg uit Soest is een lokale beroemdheid. Hij liep al 127 marathons overal ter wereld – van Vaticaanstad tot op de Faroer eilanden. Maar ook als bijen- en vogelman maakt hij naam. Alles wat Jaap doet, doet hij met hart en ziel. Zo is hij een onvermoeibare aanjager als het gaat om het transformeren van zijn dorp tot een bij- en vogelvriendelijke gemeente. En zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Stadsvogeladviseur

 

Naam: Jaap van den Berg (64)

Gemeente: Soest

Dagelijks leven: Praktijkgroepsleider

Focussoort: Alle stadsvogels

Stadsvogeladviseur sinds: 2009

Vogels en bijen

Als je iets doet, doe het dan goed. Dat is het motto van Jaap. Voor hij aan de slag ging als Stadsvogeladviseur was hij eerst twintig jaar lang coördinator van een uilenwerkgroep. Daarna kwamen de biodiversiteit en de bijen in beeld. Ook daar zet hij zich met bezieling voor in. Zo behaalde hij zijn imkerdiploma en werd een deskundige op het gebied van solitaire, wilde bijen. Hij nam het initiatief om een bijen- en vlindertuin aan te leggen op een verwaarloosd stukje land in Soest en maakte zijn gemeente bij-vriendelijk volgens de normen van Nederland Zoemt.

Ook de vogels bleven hem bezighouden. Als Stadsvogeladviseur bouwde Jaap een stevig netwerk op binnen de gemeente. Zo overlegt hij regelmatig met de wethouder of boswachters. Als er iets opmerkelijks gebeurt, bericht hij daarover in de lokale media of via Facebook. Jaap: “De gemeente heeft uitbreidingsplannen waarvoor een oud bos zal worden gekapt. Dat vind ik zonde natuurlijk. Aan de andere kant doen ze hier best veel voor de natuur. Zo staan ze ervoor open om de polder – waar nu nog geen vlieg kan overleven – aan te pakken. Met mijn lokale natuurvrienden streven we naar meer biodiversiteit en weidevogels. Dat project lijkt nu echt van de grond te komen, ook omdat Vogelbescherming Nederland betrokken is.”

Bij op bloem / Pixabay Bij op bloem / Pixabay

Natuur beschermen begint bij de jeugd. Zoals ik vroeger de fascinatie voor vogels via mijn vader kreeg aangereikt, moeten wij onze kinderen meenemen de natuur in.

Jaap van den Berg
putter/ Elwin van der Kolk putter/ Elwin van der Kolk

Jaap begon op zijn achttiende fanatiek met hardlopen en behaalde in 1986 de derde plaats hele triatlon bij de Nederlandse Kampioenschappen. Later legde hij zich toe op de marathon. Zijn vogelliefde begon nog vroeger. Thuis vergaapte hij zich aan de vogels in de grote volière van zijn vader. Vooral de felgekleurde eenden, goudvinken en putters maakten indruk.

Jaap werkt al vijftien jaar als praktijkgroepsleider met forensische cliënten. Van huis uit is hij echter timmerman en zo begon hij met het bouwen van nestkasten, onder andere huiszwaluwtillen. Iedereen die een nestkast wil, weet hem nu te vinden. 

Jongeren

Samen met zijn vrouw organiseert Jaap ook projecten in de buurt. Tijdens de nationale Burendag (op 16 september,) nodigden ze kinderen en jongeren uit om nestkasten te maken. Jaap: “Natuur beschermen begint bij de jeugd. Zoals ik vroeger de fascinatie voor vogels via mijn vader kreeg aangereikt, moeten wij onze kinderen meenemen de natuur in. Zelf zo’n nestkast maken is leuk werk. En stel dat er een mus of mees een nestje bouwt in je kast? Dat vergeet je je leven lang niet meer.”

Jaap vd Berg / Fred van Diem Jaap vd Berg / Fred van Diem

Jaap: “Tijdens het hardlopen in de polder of in het bos let ik ook altijd op vogels. Ik maak notities in mijn hoofd en na mijn trainingsronde meld ik mijn lijstje dan bij Waarneming.nl. Ook op reis, als ik waar ook ter wereld een marathon ga lopen, neem ik altijd wandel- en vogelkijktijd. In Nederland ga ik nooit bewust op zoek naar een zeldzame soort, maar dan wel. Na de marathon op de Seychellen, bijvoorbeeld. Daar ging ik mee op excursie om de uiterst zeldzame Seychellenlijster te zien. Het maakte mijn reis nog mooier.”

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad