Navigatie overslaan
Henk van Paassen / Fred van Diem Alle berichten

De Vogelman Henk van Paassen

Geplaatst op 30 november 2021

Opgroeien op een boerderij betekende voor Henk van Paassen altijd buitenspelen. Liggend in het bloemrijke gras ontstond zijn liefde voor vogels. Inmiddels is hij al 50 jaar lid van Vogelbescherming en al even lang actief als vrijwilliger. Hij werkte mee aan de Sovon-atlassen, inventarisaties en monitoringprojecten, was decennialang weidevogelcoördinator, gaf lezingen en nam mensen mee het veld in. Nu heeft hij zijn focus verlegd naar erf- en stadsvogels. Zijn streven: nog meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving.

Stadsvogeladviseur

 

Naam: Henk van Paassen (67)

Gemeente: Ede

Dagelijks leven: Erfcoach voor boeren

Focussoort: Slechtvalk

Actief sinds: 2011

Henk werkt samen met collega Raymond de Heer. Samen onderhouden zij het contact met de gemeente Ede en leveren ze gevraagd en ongevraagd advies. Henk schreef in 2001 in een artikel dat er meer vogels dan mensen wonen in een wijk. Omdat maar weinig mensen zich dat realiseerden, sloeg het verhaal aan. Voor hij het wist gaf hij overal lezingen, ook in andere gemeenten. Henk: “Door geluiden te laten horen, liet ik mijn publiek nader kennismaken met de vogels om hen heen. Zo maak ik de mensen meer natuurbewust.”

Slechtvalk

Henk wilde graag een nestkast voor de slechtvalk plaatsen op het voormalige industrieterrein van de ENKA. In samenspraak met de stadsecoloog en projectontwikkelaar/eigenaar BOEi werd een plek gevonden op de hoogste schoorsteen van het complex, op 85 meter hoogte. Het uitzicht vanuit het nest wordt zo mooi, dat filmer Luc Enting al langskwam. Hij wil daar graag een camera plaatsen voor Beleef de Lente en de bewoners van de wijk. Henk: “Ik ben daar jaren mee bezig geweest, trekken en duwen. En dan ineens lukt het, wil iedereen meewerken en is enthousiast. Dat maakt dit werk zo dankbaar.”

Slechtvalk met prooi / Ruud Wielinga - Fotogalerij Slechtvalk met prooi / Ruud Wielinga - Fotogalerij

In Ede sta ik bekend als ‘De Vogelman’. Zodra er hier wordt gebouwd of gerenoveerd, weten ze me als stadsvogeladviseur te vinden. Mijn streven: nog meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving.

Henk van Paassen

Samenwerken

Vogels hebben onze steun nodig, zowel in de stad als op het platteland. Zolang hij nog nestkasten heeft en de gemeente hem weet te vinden, blijft Henk daarom Sstadsvogeladviseur. Hij hoopt dat hij in de toekomst vaker samen kan werken met de Ttuinvogelconsulenten. Henk: “Zij zijn, net als wij, vrijwilligers vanuit Vogelbescherming. We komen elkaar wel eens tegen, maar dat is min of meer toevallig. En dat is jammer, want we zijn er beiden voor de bewoners van onze gemeente. Samen zouden we nog meer kunnen bereiken.”

Nachtzwaluw / Elwin van der Kolk Nachtzwaluw / Elwin van der Kolk

Vogelgeluiden

Henk is na al die jaren vogelen een specialist geworden in het herkennen van vogelgeluiden. “Sommige soorten zijn best moeilijk uit elkaar te houden, maar het is altijd prachtig om naar vogels te luisteren. Ik organiseer in de zomer geregeld excursies naar de Edese Hei. Daar heeft de nachtzwaluw zo’n twaalf territoria. Het geluid dat zij maken is heel speciaal. Heb je dat eenmaal gehoord, vergeet je het nooit meer.”

Coach

Henk was altijd Sociaal Geograaf en eigenlijk al met pensioen. Maar hij werkt nog steeds. In opdracht van provincie Noord-Brabant gaat hij als erfcoach op bezoek bij boerenfamilies. Daar praat hij over de transitie waar de boerenbedrijven voor staan. Henk: “We lopen daarmee vooruit op de grote planologische veranderingen die op stapel staan. Voor die families is het een grote en vaak ook emotionele stap om het boerenbedrijf te eindigen. Ze zijn vaak al generatieslang verbonden aan hun boerderij en ontlenen daar hun hele identiteit aan. Door het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld over de erfopvolging, proberen we boven tafel te halen wat hun eigen plannen voor de toekomst zijn. Velen hebben daar al wel ideeën over, maar die worden vaak onder de pet gehouden. Door ze uit te spreken, kunnen ze volgende stappen gaan zetten.”

Henk van Paassen / Fred van Diem Henk van Paassen / Fred van Diem

Henk: “In Ede sta ik bekend als ‘De Vogelman’. Zodra er hier wordt gebouwd of gerenoveerd, weten ze me als Stadsvogeladviseur te vinden. Zeker sinds ik van een grote woningcorporatie een overschot aan nestkasten kon overnemen; 150 voor gierzwaluwen, 25 voor mussen en 10 stuks voor vleermuizen. Deze distribueer ik nu binnen de hele regio. Ik geef dan altijd advies hoe je die kasten moet ophangen. En als ik denk dat het niet lukt, rijd ik er zelf toch even heen om ze aanwijzingen te geven.”