Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

Laat je stem horen tegen het gif glyfosaat

Geplaatst op 28 september 2023

Op 13 oktober stemmen de Europese lidstaten over de goedkeuring van de omstreden onkruidverdelger #glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup. Minister Adema stemt namens Nederland. Laat Adema weten dat het eindelijk klaar moet zijn met glyfosaat en teken de petitie.

Glyfosaat is heel schadelijk voor insecten, het waterleven, waterkwaliteit en het bodemleven. Het wordt ook in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en kanker. Mensen dragen soms onvoldoende bescherming als ze met bestrijdingsmiddelen werken. Niet voor niets woedt er al jarenlang een felle maatschappelijke discussie over dit middel. Toch heeft de Europese instantie die bestrijdingsmiddelen beoordeelt (EFSA) de lidstaten geadviseerd om de vergunning voor gebruik van dit middel met 10 jaar te verlengen.

Videostill glyfosaat Het middel glyfosaat wordt nog steeds gebruikt om de plantengroei van akkers en weilanden dood te spuiten. Videostill glyfosaat

Laat je stem horen

Wil jij ook je stem laten horen? Doe dat via social media onder #glyfosaat en teken ook de petitie, opgesteld door bezorgde burgers.

De laatste weken is pijnlijk duidelijk geworden dat de EFSA belangrijke onderzoeken en zorgen omtrent Parkinson en kanker niet heeft meegewogen in haar advies. En dat het vooral de belangen zijn van de bestrijdingsmiddelenindustrie die het zwaarst wegen in haar advies. Gelukkig maken steeds meer mensen zich hier grote zorgen over. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft minister Adema dan ook opgeroepen tegen glyfosaat te stemmen. Helaas heeft Adema nog niet laten weten het dringende verzoek van de Kamer te volgen.

Videostill glyfosaat Videostill glyfosaat

Wat doet Vogelbescherming?

Samen met heel veel boeren zetten wij ons in voor een nieuwe en duurzame vorm van landbouw waarin beter rekening wordt gehouden met de natuur van het platteland. Omdat we willen dat ook toekomstige generaties nog zingende veldleeuweriken boven zich in de lucht kunnen horen en om de waarde van de natuur op zich in het landelijk gebied. Waarin een akker of weide niet oranje-geel maar groen is met een heel palet aan andere kleuren voor wie beter kijkt.

Natuurliefhebbers zijn begonnen met het in kaart brengen van de oranje velden overal in Nederland via de website waarneming.nl.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer